Opportunities and barriers for opening research databases in low carbon energy research

 • looptijd: 2017 - 2018
 • locatie: Delft,
 • functie: Data

Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data ProgramEU-project ‘Opportunities and barriers for opening research databases in low carbon energy research’

Hoofddoel: eisen stellen aan nieuwe Horizon 2020 projecten mbt gebruik data derden.

Overige doelen

 • Identificeren van mogelijkheden en knelpunten bij hergebruik van grote datasets verzameld en geproduceerd bij EU research projecten
 • Gericht op low carbon energy technologies
 • Welke lessen kunnen geleerd worden?
 • 5 research topics (bijv. geothermie, systeemintegratie, wind, waterkracht)
 • 50 nationale en EU research projecten met grote databases (kandidaten welkom)

Voorbeelden

Grids

 • Transmission grids information (e.g. location, devices and/or transformer stations )
 • Location and renewable energy sources (not available for all countries)
 • Real cost of transmission and distribution
 • Load profiles (Measured load profiles are rarely available- privacy directive).

Wind

 • Meteorological data
 • turbine design/construction (offshore and onshore)

Solar

 • Estimation of lifetime and performance
 • Time series of weather data V

Lessons Learned uit overige projecten

Ontwikkel zowel push als pull

Push

 • niemand, ook de overheid niet, kent het nieuwe energiesysteem
 • Pas op met wie de keuzes maakt voor innovatiegelden, meestal de gevestigde orde, die heeft tijd voor alle bureaucratie
 • Er zijn al veel nieuwe technieken van kleine bedrijfjes die nauwelijks in staat zijn tot opschaling

Pull

 • Zonder markt geen succesvolle innovatie, dus creëer vraag – Door strenge regels, of – door fors beprijzen van wat we niet willen (CO2-taks)
 • Risicodragend kapitaal
 • EPC & SDE+ wind op zee >> effectief

De opdracht is verstrekt door EC DG Research and Innovation

Contact

CE Delft
Martijn Blom
blom@ce.nl
+31 (0)15-2150 150

Subsidie: EU

Partners: 

Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data Program

CE Delft brengt in kaart wat de huidige best practices zijn m.b.t. (open) data

Enquete najaar 2017 naar EU projectmanagers met vragen als:

 • op welke wijze ga je met (open) data om
 • wat zijn bottlenecks
 • wat zijn opportunities van het delen van data

Daaruit volgt een breder overzicht gevolgd met 50 interviews om dieper in te gaan op bottle necks en opportunities.

Hieruit gaan ook institutionele belemmeringen komen.

CE Delft BV

  Frans Rooijers   www.ce.nl    rooijers@ce.nl    015 2150150