Power to Gas

  • looptijd: 2014 - 2018
  • locatie: Farmsum,
  • functie: Waterstof

In Delfzijl wordt binnen twee jaar de eerste grootschalige, volledig geïntegreerde Power-to-Gas-installatie ter wereld gebouwd.

Het is de bedoeling om een installatie te bouwen van 12 Megawatt, die waterstof en syngas gaat produceren voor de chemische industrie.

  • Door het gebruik van dit duurzaam geproduceerde syngas wordt een forse stap gezet in de vergroening van de chemische industrie.
  • Daarnaast vormt de power-to-gas-technologie een oplossing voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom.

Het betreft een proefproject, dat in een later stadium een grootschaliger oplossing kan bieden voor tijdelijke overschotten van duurzaam opgewekte stroom.

Zuurstof uit elektrolyse

Uniek in dit project is het gebruik van de zuurstof uit elektrolyse in het vergassingsproces van Torrgas. In de meeste andere Power-to-Gas projecten wordt de duurzame zuurstof niet verder gebruikt. Omdat dit hier wel gebeurt worden noodzakelijke investeringen in een additionele air separation unit voorkomen.

Contactpersoon: Wout de Groot
E: W.C.de.Groot@gasunie.nl

Samenwerkende partners in dit project zijn: Dutch Torrefaction Association (ECN, Cra-W, BioLake, Topell EnergyTorr®Coal Technology BV), Siemens Nederland NV, Stedin Netbeheer BV, A.Hak, HanzehogeschoolEntrance, Stichting Energy Valley, Nederlandse GasUnie

Partners: 

Gasunie
Wout de Groot
T:
E: W.C.de.Groot@gasunie.nl

Voor het eerst in Nederland wordt een installatie opgezet waarbij op een schaal van 1 Megawatt (MW) ervaring wordt opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan om hiervoor bij Aardgasbuffer Zuidwending een pilotproject op te starten.

De waterstof/aardgasbuffer kan op termijn een belangrijk rol kan spelen en doorgroeien naar een energiehub.

http://energiekaart.net/initiatieven/waterstofhub-hystock/Belemmeringen wet- en regelgeving

GasUnie mag geen waterstof door de gasleidingen pompen omdat er geen methaan in zit!

 

Uitbreiding

Mogelijk wordt dit project opgevolgd door een 20 mw waterstofinstallatie ism Akzo Nobel

Akzo en GasUnie onderzoeken 20 MW groene waterstofinstallatie

Uitbreiding met een nieuwe pilot: HyStock

Planning HyStock

  • In de zomer van 2017 starten we met voorbereidende werkzaamheden zoals verdere uitwerking van de engineering, de inkoop, vergunningen aanvragen, etc..
  • De daadwerkelijke plaatsing van de zonnepanelen, elektrolyser, compressor en de installatie van de opslagtanks zal tegen de zomer van 2018 gebeuren.
  • We willen de installatie na de zomer van 2018 in gebruik nemen.

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578