PowerMatcher

  • looptijd: 2015 - 2020
  • locatie: Groningen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Uitwerking van matching van energie op meso niveau (wijk) van lokaal en centraal aangeboden energie (P+G) en optimalisatie op basis van kosten, efficiency en CO2.

De powermatcher (software) kan op elke moment een optimum berekenen om voor de beste prijs te voldoen aan:

  • het comfort van de klant
  • het piekscheren van de Netbeheerder
  • de onbalansreductie van de leverancier

Intelligente sturing van vraag en aanbod

ECN-onderzoekers hebben de PowerMatcher software ontwikkeld, op basis van resultaten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden.

Koen Kok: “De PowerMatcher kan bij de elektriciteitsproductie een sleutelrol spelen in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, van zowel kleinschalige installaties (opladen van accu’s van elektrische auto’s) als grootschalige netwerken (reageren op windstilte boven Noordwest Europa of het opvangen van fluctuaties).”

De PowerMatcher kiest zijn programma zo dat hij altijd aan de opgegeven randvoorwaarden voldoet: leveringszekerheid, behoud van kwaliteit/comfort, kostenefficiënt werken en, indien mogelijk, zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame bronnen.

De PowerMatcher is het resultaat van onderzoek naar Intelligente sturing van vraag en aanbod, dat deel uitmaakt van het R&D-programma van ECN Intelligente Energie Netten. Het principe is dat in een landelijk stroomnetwerk knooppunten komen en dat elk knooppunt een PowerMatcher bevat. Die neemt voortdurend besluiten om vraag en aanbod zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen op basis van informatie die aanbieders en vragers leveren..

De kracht van de PowerMatcher is dat hij geschikt is voor elk niveau in elke elektrische infrastructuur; hij kan werken op heel lokaal niveau om op een winderige winteravond de stroom van windturbines te gebruiken om warmtepompen van woningen te laten werken. Maar hij kan ook in een landelijk netwerk met grote centrales en internationale aanbiedingen met goedkope stroom nuttig werk verrichten. Want in beide situaties moeten vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

Projectpartners PowerMatcher

ECN,  Gasunie, TNO, DNV GL, ICT  Automatisering Nederland BV, Hanzehogeschool Groningen, GasTerra

​Contactpersoon is Albert van den Noort (DNV GL)

Partners: 

Powermatcher schema

Powermatcher schema

ENERGY FLEXIBLITY INTERFACE (EFI)

Our Energy Flexibility Interface (EFI) is a Communications protocol to control multiple smart appliances (dish washers, heating, airco, solar panels, car charging). All in order to increase the smart grid energy flexibility and optimize the use of renewable energy.  Read more >

ENERGY FLEXIBLITY PLATFORM & INTERFACE (EF-PI)

The Energy Flexibility Platform & Interface (EF-Pi) is the associated software platform to develop and install EFI drivers to connect devices to smart grids, with a user friendly interface for home appliances. Read more >

POWERMATCHER

PowerMatcherTM is software to match the supply and demand of electricity. Based on the EFI protocol, it operates as a smart grid coordination mechanism, balancing distributed energy resources, renewable energy and flexible demand. Read more >

The PowerMatcher concept is based on the micro-economic principle of demand and supply. Supply and demand is one of the most fundamental concepts of economics and it is the backbone of a market economy. The PowerMatcher core application provides the market mechanism for the determination of the market equilibrium, while the devices, DER and flexible loads, work as actors for demand and/or supply.

The PowerMatcher has been successfully tested and implemented in numerous test-beds in the Netherlands, Germany and Denmark, showing benefits for all stakeholders in the system, the prosumer, grid operator, and aggregator. From these test-beds we have developed a new learning; which we call the Energy Flexibility Interface (EFI), even more fundamental than the PowerMatcher.

The PowerMatcher is a smart grid coordination mechanism. It balances Distributed Energy Resources (DER) and (flexible) loads. It can also be herded among Demand Response systems, but with a radical new vision. A vision we call Smart Transactive Energy.

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707