PowerMatching City

 • looptijd: 2007 - 2010
 • locatie: Groningen,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

PowerMatching City wint op commerciële basis klanten voor diensten en producten in een energiediensten economie.

Klanten kunnen één van de slimme energiediensten gebruiken, zoals binnen PowerMatching City ontwikkeld, voor energiebesparing en lokale energie initiatieven.

DoelPowerMatching City

Dit project zet met lokale energie coöperaties, communities en eigenaren van EV’s de diensten in de markt.

Het geïntegreerd meenemen van de micro WKK heeft plaatsgevonden in een lokale proeftuin

In PMC to the People zijn tests gedaan met het afstemmen van de vraag en het aanbod van energie via de PowerMatcher.

De technologie van PowerMatcher bleek nog niet bruikbaar om op grote schaal te implementeren.

Nieuwe configuraties van de PowerMatcher zijn succesvol getest en geïmplementeerd in PowerMatching City 2.

Subsidie

Dit project was een deelproject binnen het EU-FP6 project Integral (TESG113009)

Projectpartners

 DNV GLEnexis BVICT Automatisering Nederland BVEnexis BVTNOTU DelftHanzehogeschool Groningen  en de Nederlandse GasUnie

Meer informatie

Eindbrochure

Betrokken wetenschappers

 

Subsidie: Dit project was een deelproject binnen het EU-FP6 project Integral (TESG113009)

Partners: 

PowerMatching City

 

 • PowerMatching City (PMC) toonde aan dat slimme vraag- en aanbodsturing in energiesystemen technisch haalbaar is en waarde heeft voor elk van de belanghebbenden.
 • Flexibiliteit heeft een economische waarde. De baten kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro voor de Nederlandse consumentenmarkt.
 • Als netbeheerders een beroep kunnen doen op de flexibiliteit van consumentenapparaten, hoeven ze minder in het energienetwerk te investeren.
 • Bovendien dalen de energieverliezen van het transport over langere afstand.
 • Voor energieleveranciers betekent de flexibiliteit dat zij gunstiger kunnen inkopen op de energiemarkt, door een betere sturing van energiegebruik van klanten.
 • Leveranciers kunnen ook decentraal opgewekte energie gebruiken om op lokaal niveau vraag en aanbod te matchen en zo kosten vermijden.
 • Het project leverde ook fysieke innovaties op, zoals de elektrische scooters die slim opgeladen worden met duurzaam opgewekte energie.

  De scooters hebben een ingebouwde PowerMatcher, die speciaal voor de proeftuin ontwikkeld werd. Alle benodigde technologie zit in een chip, waardoor in principe elk apparaat op die manier slim kan meedoen.

 • Het geïntegreerd meenemen van de micro WKK heeft plaatsgevonden in Power Matching City

Wat er uit voortkomt is het Energy Matcher concept

Meer informatie: zie het eindrapport in projectdocumentatie 

De ICT in dit project is complex en kostbaar en lijkt opschaling momenteel in de weg te staan door een complexe dataketen en het ontbreken van een duidelijke standaard.

Voor opschaling dient een heldere business case te worden gemaakt waarin de concrete baten voor zowel klant, netbeheerder en leverancier worden benoemd.

Aanbeveling

Barrières wet- en regelgeving wegnemen, waardoor baten beter terechtkomen bij investeerder.

Dit is onderdeel van een lopend promotieonderzoek

 • Powermatcher (kastje + ICT-backbone): een open platform dat de lokale vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt
 • Hoe kan je slimme apparaten zoals warmtepomp of wasmachine inzetten om vraagsturing te realiseren
 • Hoe ziet een dienst met prikkels voor de consument er uit?

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707