PowerParking Lelystad

  • looptijd: 2017 - 2018
  • locatie: Lelystad,
  • functie: Gebouwde Omgeving

PowerParking LelystadPowerparking, een pilotproject op Lelystad Airport Businesspark, gaat duurzame energiecentrales maken van parkeerterreinen.

De parkeerterreinen worden overkapt met zonnepanelen, waarvan de opgewekte energie gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto’s en de verlichting.

Bij overschot wordt de opgewekte zonne-energie tijdelijk opgeslagen in de accu’s van elektrische auto’s.

PowerParking Lelystad

Het project is mogelijk dankzij een investering van € 1,2 mln vanuit de Europese Unie en een cofinanciering van de provincie Flevoland ter waarde van € 500.000.

Het systeem wordt aangesloten op het eerste publieke gelijkstroomnet van Europa, dat onlangs door Alliander werd geïnstalleerd. Door dit gelijkstroomnet hoeft gelijkstroom niet omgezet te worden naar wisselstroom, een proces waarbij veel energie verloren gaat.

TU Delft

In afwachting op de definitieve goedkeuring van de subsidie, is het proces van het ontwerpen van het systeem al in volle gang. In eerste instantie wordt een kleinschalig model van PowerParking gebouwd op de campus van TU Delft, om het systeem verder te testen.

Projectpartners

Het project is een samenwerking van provincie Flevoland, Lelystad Airport, Schiphol Group, Lelystad Airport Businesspark, TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen.

Subsidie: € 1,2 mln vanuit de Europese Unie en een cofinanciering van de provincie Flevoland ter waarde van € 500.000

Partners: 

PowerParking Lelystad

Verwacht resultaat

Innovatieve aanpak voor de opslag van schone energie waarbij efficiënt wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Laadfaciliteiten stimuleren elektrisch rijden en hebben een verlaagde CO2-uitstoot tot gevolg.

De EFRO-subsidie voor de realisatie van PowerParking is rond en de ontwerpfase is gestart.

PowerParking speelt in op de toekomstige ontwikkeling van elektrisch rijden. Powerparking is een vernieuwend project waarbij een deel van de parkeerplaatsen op LA en LAB wordt ingericht als lokale duurzame energiecentrale. Hernieuwbare energie wordt opgewekt middels een zonnedak. Deze energie wordt direct gebruikt in de omgeving en bij overschotten tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en in batterijen.

Alfen BV

  Marco Roeleveld   www.alfen.com    m.roeleveld@alfen.com    036-5493415