PrimAviera: Tuinbouw op Gelijkspanning

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Aalsmeer,
 • functie: Gebouwde Omgeving

In het duurzame glastuinbouwgebied PrimAviera bij Schiphol (Haarlemmermeer) wordt met gebruik van grootschalig toepassen van zonnepanelen en een warmtekracht koppelingsinstallatie (WKK) een gelijkspanning-net aangelegd.

PrimAviera

Aanleg gelijkstroomnet leidt tot energiebesparing

Het project realiseert een lokaal particulier gelijkspanningsnet in nieuw glastuinbouwgebied, waarin de vraag bij de eindgebruikers en het aanbod aan hernieuwbare energie flexibel en zonder onnodige convertor-stappen geïntegreerd kunnen worden. Het slimme energie netwerk heeft een flexibele koppeling en balansfunctie.

Koppeling energieopwekking door WKK aan managementsysteem

De energieopwekking van lokale WKK’s wordt gekoppeld aan een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie.

 • De koppeling wordt gerealiseerd door middel van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC).
 • Elektrisch Vervoer (EV) wordt gekoppeld aan het netwerk, waardoor het opladen van elektrische voertuigen gestuurd en gevoed wordt vanuit de tuinbouw.

Projectpartners

StedinDirect Current BVStichting Gelijkspanning, Joulz, Siemens, DNV GL, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland, Hellas.

Smart Energy Collective
Smart Energy Collective gaat de toepassing van intelligente energiesystemen concreet in praktijk brengen op vijf locaties, bij vijf verschillende soorten gebruikersgroepen, verspreid over Nederland. Zo ontstaat een realistisch beeld van hoe de slimme netten en diensten zich in verschillende omstandigheden gedragen

De vijf projecten zijn:

 1. Heerhugowaard: Stad van de Zon
  een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur
 2. Goese Proeftuin: Nieuwbouw met warmtenet
  een woonwijk met een ‘district heating’ systeem
 3. Gorinchem: Nieuwbouw ‘all electric’
  een ‘all-electric’ woonwijk
 4. Industriegebied (Haarlemmermeer)
  industrie (kleine en middelgrote bedrijven)
 5. Smart Offices
  kantoren

Betrokken wetenschappers

 

Subsidie: IPIN IPINS01011

Partners: 

PrimAviera Warmteweb

gelijkspanningsnetten

Het verdienmodel met DC voor glastuinbouwbedrijven is positief

 

DC technologie is al lang geleden bewezen, alleen er is momenteel een AC lock-in.

DC komt nu weer naar boven als alternatief, vanwege tuinders die met WKK’s en verlichting willen dat netbeheerders DC netwerken aanleggen, en vanwege compatibiliteit met PV, opslag en koeling systemen die met DC efficiënter kunnen zijn.

Door alle ontwikkelingen krijgt de proeftuin eindelijk de netbeheerder mee, die zich tot nu toe afwachtend opstelde.

Netbeheerders hebben de taak om het net zo efficiënt en goedkoop mogelijk te beheren met gemeenschapsgeld. Ze kunnen dus niet met alle winden meewaaien.

 • Dat de netbeheerder niet vanaf dag één betrokken was, vormde wel een knelpunt voor onze proeftuinpartners. Zij moesten flink investeren, zonder te weten wie na afloop van het projecteigenaar werd van het net.
 • Die afspraken moet je eigenlijk vooraf maken; een belangrijk leerpunt.
 • Uit onderzoek van Alliander blijkt dat zelfs een combinatie van gelijk- én wisselspanning maar 10 procent duurder is dan alleen wisselspanning. Een mooie oplossing voor partijen die niet meteen volledig op gelijkspanning over durven: allebei kan dus ook.

Internationale kansen voor gelijkspanning

Apparaten die op wisselspanning werken, kunnen bewoners via omzetters van Siemens gewoon blijven gebruiken. Totaal gaat het om 2,4 miljoen woningen, dus dat biedt mooie kansen voor grootschalige toepassingen van gelijkspanning. Is gelijkspanning dé sleutel tot een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening?

We krijgen interesse vanuit de hele wereld. Zelfs vanuit Duitsland, dat normaal gesproken voorloopt op Nederland met duurzame energie. Wat betreft gelijkspanning zijn de rollen omgedraaid.

Toepassen gelijkstroom (DC) voor verlichting. In dit geval van tuinders, maar ook mogelijk voor bijvoorbeeld

 • zonneweides
 • opslagsystemen
 • koelhuizen
 • straatverlichting

(beter te regelen, goedkoper in onderhoud)

Spin-offs: woningbouw en straatverlichting.

Het project biedt de volgende kansen:

 • Versterking van de energiefunctie van het tuinbouwgebied
 • Nieuw verdienmodel voor tuinbouwbedrijven
 • Reductie op extra kosten van de infrastructuur van EV
 • Voor de voortzetting na de proeftuinfase, een bedrijfscase voor het brug restaurant langs de A4, dat grenst aan dit tuinbouwgebied
 • Optie voor blijvende proeftuinlocatie op DC

Wil je meer informatie? Download the factsheets in ‘Projectdocumenten’

Direct Current BV

  Harry Stokman   www.directcurrent.eu    harry@dcbv.eu    0297-727101