Ready Proof of Principle

  • looptijd: 2014 - 2015
  • locatie: Utrecht,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Realiseren Proof of Principle 5 autonome huishoudens (gesimuleerd).

Doel: Aantoonbaarheid concept technische autonomie van woningen en consequenties in termen van kosten, inzet van middelen, efficiency etc.

Ready

Om op grote schaal gebruik te maken van duurzame energiebronnen is dus het noodzakelijk dat dit variabele aanbod optimaal wordt benut. Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait. Simulatie toont aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod.

Waarde van flexibiliteit

Tijdens de proof of principle is onderzocht hoe het energieverbruik directer kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.

Ook werd gekeken welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers. Speciale aandacht lag hierbij op veranderende business en verdienmodellen. Ready was het eerste onderzoek dat zich focust op partijen over de gehele energieketen en middelgrote energieverbruikers.

De samenwerkende partners in dit project zijn: AllianderDNV GL en Gasunie

Partners: 

Kansen en uitdagingen

Als middelgrote energieverbruikers hun energieverbruik flexibel inzetten, kan dat bijdragen wind- en zonfluctuaties in de toekomst op te vangen. Zo kan het aandeel duurzame energie in de energiemix vergroot worden.

Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een veranderde netwerkbelasting.

 

Voorspellende scenario’s ontwikkeld

Bundeling van ‘flexibele energieverbruikers’ zorgt voor nieuwe bedrijven die middelgrote energieverbruikers  helpen bij verdere flexibilisering van in- en verkoop van elektriciteit.

Alliander

  Martijn Bongaerts   alliander.com    Martijn.Bongaerts@alliander.com    06 27024513