Restwarmte Amercentrale

 • looptijd: 2012 - 2020
 • locatie: Geertruidenberg,
 • functie: Warmte
Restwarmte Amercentrale
De Amercentrale in Geertruidenberg levert restwarmte via het Amernet aan huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made

De Amercentrale restwarmte zorgt voor een ideaal plantenklimaat van HederaKwekerij ‘Easy Grow’. 

Restwarmte van de Amercentrale

In de Amercentrale in Geertruidenberg wordt elektriciteit opgewekt. Hierbij komt veel warmte vrij. In plaats van te koelen, wordt de enorme hoeveelheid warmte via het Amernet verspreid over huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Zij gebruiken de warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater.

De techniek

Ruimteverwarming en warm tapwater met behulp van restwarmte bij elektriciteitsopwekking.

 • De centrale zorgt voor het grootste deel van de warmte.
 • Bio-olieketels in Breda en Tilburg springen bij tijdens piekvraag en vormen de back-up.
 • Deze ketels produceren op CO2 -neutrale wijze warmte.

Feiten & cijfers

 • Techniek
  De warmte voor het Amernet komt vrij bij het opwekken van elektriciteit door de centrale in Geertruidenberg. De omgeving gebruikt deze warmte nuttig.
 • Levering warmte
  4.100.000 GJ per jaar
 • Zakelijk
  465 bedrijven
 • Particulier
  33.000 woningen
 • Projectorganisatie en -structuur
  Realisatie, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd.
 • Onderstation
  125 ºC 90 ºC 70 ºC 70 ºC

Omschakeling naar Biomassa

Het Ministerie van Economische Zaken heeft subsidie toegekend aan RWE voor de meestook van biomassa in haar Amercentrale in Geertruidenberg. De subsidie geldt voor acht jaar vanaf 2017.

Open net met hernieuwbare warmte

Op18 januari 2018 tekenden de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Tilburg, Breda, Oosterhout en Drimmelen, warmtebedrijf Ennatuurlijk, netwerkbedrijf Enexis, woningcorporaties en bewoners een overeenkomst voor verduurzaming van het Amerwarmtenet.

RWE zal vanaf begin dit jaar 50% biomassa stoken in de Amercentrale en 80% vanaf volgend jaar. RWE heeft met Ennatuurlijk een overeenkomst gesloten voor warmtelevering tot 2040.

Het Amernet wordt  een ‘open’ net waaraan ook andere duurzame warmteproducenten kunnen leveren. Brabantse Delta levert in Breda al enkele jaren warmte aan Ennatuurlijk met een wkk op biogas van de RWZI Nieuwveer.

Bobased economy

Roger Miesen, Country Chair  RWE in Nederland: “Uiteraard zijn we heel blij met deze subsidie. Met biomassa komt niet alleen een schone, extra brandstof voorhanden. Wij geloven dat het zelfs de nieuwe motor kan worden onder de Nederlandse economie. We kunnen in ons land toewerken naar een ‘biobased economy’: een  economie waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biologische grondstoffen.”

Hij vervolgt: “De Amercentrale vormt met de biomassa meestook een zeer belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord.

1,9 miljoen ton C02 reductie per jaar

De hoeveelheid biomassa die in de Amercentrale meegestookt kan worden, staat gelijk aan bijna 700.000 huishoudens die RWE van duurzame stroom kan voorzien en zorgt voor 1,9 miljoen ton C02 reductie per jaar.

Mits het juridisch kader helder is, kan RWE met haar Amercentrale volledig op biomassa draaien. Dit zou de Amer de grootste biomassa centrale van Europa maken die ook warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk kan leveren. Nu al worden huizen en bedrijven met restwarmte van de Amercentrale verwarmd in onder meer Breda en Tilburg, Oosterhout, Dongen en Made.

Toekomst Amercentrale toch onduidelijk

Bijzonder is dat in de loop van dit jaar meer duidelijk moet worden over de toekomst van de Amercentrale. Hoewel de subsidie geldt voor acht jaar, is niet eens bekend of de centrale die hele periode nog open is. Eerder maakte het kabinet namelijk bekend om de Geertruidenbergse vestiging te willen sluiten, mogelijk voor 2020.

 

Partners: 

RWE
Chris Scheerder
T: 0900 1550
E: info.generationNL@rwe.com

Het kabinet wil voor 2020 de Amercentrale in Geertuidenberg sluiten.  Met restwarmte van de centrale wordt onder meer een flink deel van Breda voorzien van stadsverwarming.

Onder meer een flink deel van de Haagse Beemden en Hoge Vucht zijn op dit warmtenet aangesloten en daardoor afhankelijk van de centrale voor warm water en verwarming. De huizen hebben geen gasaansluiting.

Restwarmte Amercentrale
 • De besparing voor het kassencomplex Easy Grow is 600.000 kg CO2 per jaar.
 • Het volledige Amernet bespaart in totaal ongeveer 142,5 miljoen kg CO2 per jaar.

Toekomstpersoectief: biomassacentrale ism RWE

De Amercentrale bevindt zich in Geertruidenberg en behoort tot de onderneming RWE Generation. Het idee is om de kolencentrale om te bouwen tot een biomassacentrale die 100% duurzaam is.

De Amercentrale kan op meerdere manieren omgebouwd worden tot biomassacentrale. Uitgangspunt daarbij is de behoefte aan duurzame warmte en elektriciteit. Deze vraag moet vervuld worden door de omgebouwde centrale. De beslissing of dit initiatief daadwerkelijke uitgewerkt wordt, hangt af van de landelijke besluiten over de toekomst van de huidige kolencentrales.

 • RWE heeft de ambitie om 50% biomassa mee te stoken.  
 • RWE heeft in het verleden reeds succesvolle testen gedaan met een verhouding van 50% hout en 50% kolen.

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008