Restwarmte uit rioolwaterzuivering

 • looptijd: 2012 - doorlopend
 • locatie: Apeldoorn,
 • functie: Warmte
Restwarmte uit rioolwaterzuivering
n 2010 leverde de elektriciteitsproductie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst meer op dan deze zuiveringsinstallatie zelf verbruikt. Stroom voor 1068 huishoudens kon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering installatie, aangevuld met warmte uit biomassa.

Rioolwaterzuivering

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Hierbij komt biogas vrij. Bij verbranding van biogas in een motor ontstaat naast elektriciteit, restwarmte die wordt ingezet voor de verwarming van de huizen in Zuidbroek in Apeldoorn.

 • Om het aandeel duurzame warmte te vergroten, zetten we naast deze restwarmte ook biomassa in
 • In een houtchipsverbrandingsinstallatie worden houtsnippers verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt ook gebruikte in Zuidbroek

Nieuwe slibbuffertanks in Harderwijk en Elburg

Op de rioolwaterzuiveringen Harderwijk en Elburg wordt momenteel zowel primair- als surplusslib vergist. Door de gewijzigde slib strategie wordt het surplusslib niet langer op de locatie zelf vergist en moet deze slib stroom gescheiden worden afgevoerd.

 • De vergisting en verwerking van primair slib blijft op beide locaties plaatsvinden.
 • Om het surplusslib separaat te bufferen en af te voeren wil het Waterschap Vallei en Veluwe op beide locaties aanvullende buffercapaciteit realiseren in de vorm van nieuwe slib buffertanks.

Projectpartners

Ennatuurlijk, gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe 

Partners: 

Waterschap Vallei en Veluwe
Erwin de Valk
T: 06 10345483
E: EdeValk@Vallei-Veluwe.nl

In 2010 leverde de elektriciteitsproductie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe voor het eerste meer op dan deze zuiveringsinstallatie zelf verbruikt. Stroom voor 1068 huishoudens kon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

 

Restwarmte uit rioolwaterzuivering

Op het gebruik van aardgas wordt jaarlijks 1.081.622 m³ bespaard.

 • Techniek
  Biogas uit rioolwaterzuivering i.c.m. biomassa
 • Levering warmte
  Ruim 45.000 GJ per jaar
 • Zakelijk
  5 bedrijven
 • Particulier
  1360 woningen
 • Productie van bijna 5,5 miljoen kuub biogas in rioolwaterzuivering.
 • Daaruit opgewekte elektriciteit is ruim voldoende voor elektriciteitsbehoefte van zuiveringsinstallatie.
 • Daarnaast levert de installatie elektriciteit (3.900 woningen) en warmte (1.800 woningen) aan woonwijk Zuidbroek, Apeldoorn.
 • Verwijderen van schadelijke stoffen uit afvalwater
 • Afvalwater wordt door bacteriën milieuvriendelijk gezuiverd.
 • Energiebesparing en vermindering CO2-uitstoot.

RWZI heeft meer warmte dan voor Zuidbroek: inschatting min. 400 woningen vlakbij die rendabel kunnen aansluiten

Apeldoorn Zuidwest: papier-/filmcoatingsbedrijf Loparex heeft warmte over (> 120 °C, enkele 1000en woningen)

Organisch groeimodel

 • Warmteringleiding
 • Meerdere duurzame bronnen (rest- of biomassa/ aardwarmte/ power-to-heat)
 • Met beheersbare risico’s

Benut alle mogelijkheden, sluit niets uit

 • Integrale aanpak op verschillende niveaus
 • Techniek: beschouw het hele systeem
 • Organisatie: nieuwe rollen, borging kwaliteit & goede uitvoering
 • Financiering: obv kasstromen, beheersing risico’s
 •  Denk en doe vanuit bewoner – betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar
 • Durf te denken, durf te begrijpen
 • Samen, aan de slag
 • warmtenet met restwarmte uit rioolwater zuiveringsinstallatie en biogascentrale

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008