RestWarmteNet Dordrecht

 • looptijd: 2011 - 2017
 • locatie: Dordrecht,
 • functie: Warmte
Restwarmtenet Dordrecht
De verbinding van het warmtenet aan de afvalenergiecentrale wordt in 2017 gerealiseerd. Tot die tijd functioneren tijdelijke lokale warmtecentrales als warmtebron.

Dordrecht benut de restwarmte van de afval-energiecentrale HVC voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving.

Met deze warmte kan Dordrecht voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen en ook bijzondere gebouwen in de stad, zoals het Energiehuis, Kunstmin en de bioscoop. Dit betekent een aanzienlijke verduurzaming van de stad. De aanleg van een warmtenet wordt fasegewijs uitgevoerd en duurt een aantal jaren. Voordelen van warmte van nu

 • een betrouwbare oplossing met comfortabele warmte
 • leidt tot maar liefst 75% minder CO2- uitstoot (broeikasgas)
 • maakt fossiele brandstof (gas) voor verwarming overbodig
 • benut beschikbare warmte die anders verloren zou gaan
 • voor bedrijven een laagdrempelige manier om bij te dragen aan een duurzame stad / leefomgeving. Dit vertaalt zich in CO2-prestaties en de bereikbaarheid van een duurzaamheidskeurmerk.
 • Eenmaal aangesloten op het warmtenet draagt u bij aan duurzaam Dordrecht.

Zichtbaar

Het warmtenet loopt onder de grond en is daarmee feitelijk onzichtbaar. Om het warmtenet en de duurzaamheid zichtbaar te maken voor inwoners, zijn er op diverse locaties speciale stoeptegels. Deze speciaal ontworpen stoeptegels markeren het naastgelegen gebouw dat gevoed wordt door het warmtenet.

Planning

De aanleg van een warmtenet wordt fasegewijs uitgevoerd en duurt een aantal jaren. Dat geldt ook voor de aansluiting van het hoofdnet op de afvalenergiecentrale van HVC.

 • Om tussentijds aangesloten gebouwen en woningen toch te kunnen voorzien van warmte worden op verschillende locaties in Dordrecht tijdelijke warmtecentrales (TWC) gebouwd.
 • Zo is het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet én bovendien te voorzien van warmte.
 • De TWC blijven dienst doen tot de aansluiting van het hoofdnet op de afvalenergiecentrale is gerealiseerd.
 • september 2016-medio 2017: aanleg tracé Crabbehof-Wielwijk
 • 2016: aanleg tracé Sumatraplein – C. de Wittstraat
 • 2016: aanleg tracé Baanhoekweg
 • 2015: aanleg hoofdleidingen tracés Leerpark-Sterrenburg
 • 2014: aanleg van circa vijf kilometer aan hoofdleidingen verdeeld over drie tracés en start stoomlevering aan Dupont
 • 2013: aansluiting wooncomplexen in Sterrenburg en op de Halleyweg, nieuwbouwwoningen aan de Nassauweg, Energiehuis, Johan de Wit Gymnasium en de Bavinckschool.
  Start met de realisatie van de gezamenlijke stoomleiding tussen de afvalenergiecentrale en het stoomnet van Dupont;
 • 2012: HVC sluit een overeenkomst met Dupont voor de stoomlevering door HVC aan de installaties van Dupont;
 • 2011: aanleg van de eerste buis Haringvlietstraat.

Projectpartners

Woningcorporatie Woonbron, woningcorporatie Trivire , gemeente Dordrecht en HVC Groep

 

Partners: 

Restwarmtenet Dordrecht
 • 75% CO2 reductie tov gasgestookt alternatief
 • Gegarandeerde warmtelevering, NU en in de TOEKOMST
 • Onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Kapp Nederland levert Vahterus P&S warmtewisselaars. Deze warmtewisselaars worden toegepast om de warmte in het stadsverwarmingscircuit in te voeden.

Dit type warmtewisselaar – Plate & Shell – is een zeer compacte uitvoering. Efficiënter, ruimtebesparend, geschikt voor hoge temperaturen en werkdrukken.

Businesscase voor bedrijven per definitie positief
Stap 1: Technische inventarisatie
Stap 2: Financiële referentie van de klant bepalen
Stap 3: Concurrerende aanbieding opstellen
 Stap 4: Vaststellen haalbaarheid voor warmteleverancier

Businesscase huishoudens, zorg voor een concurrerende aanbieding:

 • Bestaande situatie (GAS)
 • Nieuwe situatie (Warmte)
 • Eenmalige kosten Investering nieuwe ketel
 • Aansluitbijdrage warmteaansluiting
 • Exploitatiekosten per jaar Vastrecht gas (capaciteitstarief)
 • Verbruik gas
 • Onderhoud ketel
 • Vervangingsinvestering
 • Vastrecht Warmteaansluiting
 • Verbruik Warmte Individuele aanpak concurrerende aanbieding
 • Aansluitbijdrage warmteaansluiting
  • Stel: kw , ,- Exploitatiekosten per jaar Vastrecht gas 2.882,- Vastrecht Warmteaansluiting ,- Verbruik gas ,- Verbruik Warmte (-5%) ,- Onderhoud ketel 1.213,- Afschrijving ketel 6.175,- Totaal

Fasegewijs

We hebben ervoor gekozen om het warmtenet vanuit de bron langzaam ontwikkelen totdat je het volgende net bereikt en dat verbindt.

Houd je dat principe voor ogen, dan wordt de ontwikkeling van een warmtenet wat simpeler, met de gebieden en restwarmteleveranciers in het net. Langzaam maar zeker worden alle schakels verbonden.

Afvalenergiecentrale

In de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht wordt restafval verbrand dat niet meer kan worden hergebruikt of gerecycled.

 • De warmte gebruikt HVC om elektriciteit op te wekken en om het warmtenet te voeden.
 • De elektriciteit wordt geleverd aan de aandeelhouders van HVC
 • Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval kan Dordrecht voorlopig voldoen aan de warmtevraag van tienduizend woningen.

Gesloten leidingnet

 • Het water wordt in de afvalenergiecentrale verwarmd en via een gesloten en geïsoleerd leidingnet (hoofdnet) naar overdrachtstations in de directe omgeving gepompt
 • Vervolgens gaat het warme water via leidingen (distributienet) naar (woon)wijken. Daar worden huizen en gebouwen aangesloten.
 • Het warme water verwarmt de huizen en gebouwen en verwarmt het water dat uit de kraan komt.
 • Het afgekoelde water gaat terug naar HVC waar het opnieuw wordt verwarmd.

HVC groep

  Robert Crabbendam   hvcgroep.nl    r.crabbendam@hvcqroep.nl    06-10001804