Slimme netten in Brabant

 • looptijd: 2008 - 2015
 • locatie: Den Bosch,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Slimme netten in Brabant
Geerpark in Vlijmen (NB) wordt duurzaamste wijk van Nederland

Geerpark in Den Bosch is een wijk waar de woningen worden uitgevoerd met een EPC van 0.4 of beter.

Door de PV panelen is Geerpark in grote mate zelfvoorzienend.

Slimme koppeling van energiesystemen

Met de ervaringen van Maaspoort wordt focus aangebracht op de slimme koppeling van de energiesystemen, het realiseren van financieel interessante ‘energiearrangementen’ en de vroege en intensieve participatie van (potentiële) bewoners.

Slim in Brabant

 • Slim financieel arrangement voor zelflevering van energiebehoefte
 • Slimme meters in circa 400 woningen, waarmee consumenten hun eigen energiegebruik managen
 • Toepassen van slim laden in samenwerking met Better Place
 • Toepassen van slim transformatorstation

Consument centraal

Het uitgangspunt is de energiebehoefte, de gewoonten en gebruiken van individuele burgers en consumenten. Technische voorzieningen worden ingezet om duurzaam en energiebewust gedrag te laten toenemen.

Concreet blijkt dit uit de toepassing van een slimme koppeling van decentrale duurzame energieproductie en energiezuinige woningbouw in de wijken Maaspoort en Geerpark. De introductie van slimme netten en slimme decentrale energievoorziening is in twee fasen verdeeld:

 1. 2008 tot 2010: Praktijktest decentrale energieproductie en monitoring in bestaande bouw in stadsomgeving (Maaspoort)
 2. 2010 – 2013: Toepassing slimme netten bij realisatie van een duurzame woonwijk (Geerpark).

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en Enexis

Partners: 

Geerpark Brabant

Gebruikservaringen

Geerpark meet gebruikservaringen. Met name in relatie tot het aspect van wel/niet zelf sturen van lokaal gegeneerde energiestromen.

 • De opwekking van energie en de efficiëntie (licht inval, gebruik gas etc.) worden gelogd en geanalyseerd. Op basis hiervan bepalen de initiatiefnemers hoe efficiënt de decentrale opwekking is in combinatie met ligging en (weers)omstandigheden.
 • Gebruikerservaringen met slim laden worden gemeten om vast te stellen hoe laadgedrag is te beïnvloeden op basis van aanbod van duurzame energie en prijs.
 • Het inzicht in wat deze apparatuur opwekt, bespaart en eventueel gebruikt is zowel nuttige info voor de gebruikers/bewoners als voor de technische partners die hierdoor meer inzicht krijgen in de werking van installaties.
 • Bij de start van het project Maaspoort bleek dat het meten onderschat was. Er waren nog geen slimme meters en er zijn weinig standaard betaalbare telemetrie oplossingen.
 • De gebruikers zijn over het algemeen tevreden.
 • De inpassing van de HRe ketels en de warmtepompen vergen wel extra aandacht. Het is nog geen ‘plug and play

Provincie Noord-Brabant

  Harm-Jan Idema   https://www.brabant.nl/    hidema@brabant.nl    06 46346024