Smart Charging

  • looptijd: 2015 - 2015
  • locatie: Den Bosch,
  • functie: Mobiliteit en Transport

In dit project wordt slim geladen op basis van dynamische stroomtarieven.

Onderzocht wordt hoe de schaalgrootte gecreëerd kan worden zodat de gecombineerde flexibiliteit van meerdere elektrische auto’s ingezet kan worden op de onbalansmarkt.

Het betrekken van consumenten is hierbij noodzakelijk.

Partners: 

E-auto, stekker, mennekes stekker

Slim laden

De techniek is in enkele pilotprojecten succesvol toegepast (o.a. Hoogkerk). Het concept is nog in ontwikkeling en die zin nog ‘onvolwassen’ voor grote uitrol. Daarvoor dient eerst de ICT (open protocol) uitontwikkeld te worden.  De potentie van dit concept zit in het concept van ‘logische allocatie’ waardoor enerzijds consumenten aan de laadpaal keuze krijgen in hun energieleverancier en anderzijds netbeheerders en energielevernaciers het moment van leveren kunnen sturen. Voor energiecoöperaties zou dit een additioneel afzetkanaal van opgewekte energie kunnen zijn. De doorbraak van de elektricsche auto lijkt een belangrijke overall randvoorwaarde voor marktpartijen om uitrol aan te jagen, evenals de aanpassing van wet-en regelgeving.

– De ontwikkelde techniek werkt op kleine schaal.
– Het gebruik van de open protocol ICT in laadpalen en aanverwante communicatieapparaten is opschaalbaar zodra deze ontwikkeld is

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14