Smart Green Gas Grid

  • looptijd: 2015 - 2015
  • locatie: Rotterdam,
  • functie: (Groen) gas

Invoeding van groen gas vindt i.h.a. plaats met een constant debiet, terwijl de gasvraag over de dag en door het jaar sterk varieert.

Door slim om te gaan met de druk in het gasnet, kan het gasnet (bij laag gasverbruik) als buffer worden gebruikt om warme zomernachten te overbruggen.

Zo kan Stedin invoeding van groen gas optimaal faciliteren tegen minimale maatschappelijke kosten.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Stedin en de GasUnie.

Partners: 

Grote Gasprojecten

Buffer in gasnet

  • Het bufferen van groen gas is gemakkelijk op te schalen, alleen er is niet overal reden omdat te doen, alleen wanneer er knelpunten voorkomen
  • Wanneer er meerdere invoeders in één gebied zijn, neemt de complexiteit toe

Techniek voor buffering van groen gas in het lokale net, door de druk te verlagen.

Dit lost knelpunten op in het net, waardoor meer groen gas ingevoerd kan worden.

Stedin Netbeheer BV

  Koen de Lange   www.stedin.net    pers@stedin.net    088 - 895 65 00