Smart Grid in Balans

 • looptijd: 2014 - 2015
 • locatie: Lelystad,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Het project Smart Grid in Balans (SGiB) realiseert een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar (groene) energie van elektrisch vervoer in een proefomgeving.

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt, het vermijden van kosten van netverzwaring en balancering als gevolg van grootschalige introductie van decentrale duurzame energieproductie.

Balans in de elektriciteitsmarkt

Het project realiseert een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energie in combinatie met elektrisch vervoer in een proefomgeving.

 • Er wordt onder meer een Energie Informatiesysteem ontwikkeld voor berijders van EV’s en Prosumers, dat aangeeft met welke duurzame energiebron de batterij in de EV wordt geladen.
 • Voor de elektriciteitsopwekking wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark en een biovergister met WKK.
 • Circa 15 huishoudens en 5 bedrijven doen mee als prosumer in de proefomgeving en er worden 20 EV’s en een slimme oplaadinfrastructuur ingezet aan de gebruikende kant.
 • Ook wordt onderzocht of aanbodsturing mogelijk is met een biovergister.
 • De balancering vindt plaats in het Smart Grid Balans Systeem (SGBS).
 • Het bestaande Charge Service en Operations Platform (CSOP) wordt uitgebouwd om de EV rijder te informeren over het type duurzame energie.

Subsidie

Dit project wordt financieel ondersteund door TESG113001

Projectpartners

 GreenfluxAccenture BVAlfen BVICT Automatisering Nederland BV, Antea Group (voorheen Oranjewoud)Renault, Acrres Wageningen UR , Sycada Nederland en Enexis.

Subsidie: TESG113001

Partners: 

Smart Grid in Balans
 • Met het ontwikkelde energie informatiesysteem voor berijders van elektrisch vervoer wordt een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer gerealiseerd.
 • Bij een ‘overschot’ aan duurzame energie, fungeert de auto als een mobiele batterij en ontlast zo het net. Als mobiele batterijen zorgen deze auto’s ervoor dat duurzame energie grootschalig kan worden ingezet.
 • Daarnaast wordt een app gepresenteerd die consumenten inzicht geeft met welke duurzame energie hun auto opgeladen wordt. Met deze app heeft de berijder de hele laadomgeving van Nederland interactief tot zijn beschikking. Door een slimme koppeling met het voertuig kan met de app bovendien gekozen worden waar, wanneer en hoeveel er geladen wordt met welk type energie.

Een app die consumenten inzicht geeft met welke duurzame energie hun auto opgeladen wordt.

Met deze app heeft de berijder de hele laadomgeving van Nederland interactief tot zijn beschikking. Door een slimme koppeling met het voertuig kan met de app bovendien gekozen worden waar, wanneer en hoeveel er geladen wordt met welk type energie.

Greenflux

  Jurjen de Jong   www.greenflux.nl    jurjen.de.jong@greenflux.nl    088-6050700