Smart Grid Stadshavens Rotterdam

 • looptijd: 2017 - 2020
 • locatie: Rotterdam,
 • functie: Gebouwde Omgeving
Smart Grid Rotterdam
Slimme netinvesteringen in duurzame opwekking van energie zijn aantrekkelijker dan investeringen in verzwaring van het net.

Rotterdam krijgt een Smart Grid met 20.000 aansluitingen in Merwe-Vierhaven. Stoere havengebouwen, fraaie vergezichten over het water en bedrijvigheid van nieuwe ondernemingen: de energie stroomt door de Stadshavens Rotterdam.

Het project is uniek door de betrokken partijen,  de schaalgrootte die hiermee mogelijk wordt en de nieuwe energiemarkt die zo kan ontstaan.

Met het project Smart Grid Stadshavens Rotterdam wordt ons elektriciteitsverbruik minder grillig, het energienet minder belast en kunnen we besparen op energiekosten en transport. Tegelijk maakt het slimme net investeringen in duurzame opwekking van energie aantrekkelijker dan investeringen in verzwaring van het net.

Testgebied Rotterdam

Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat de vraag naar elektriciteit gestaag toeneemt. Om het aanbod op peil te houden zijn steeds grotere investeringen nodig in het elektriciteitsnet en voor het opwekken van stroom. Tegelijkertijd worden zonne-energie en windenergie steeds belangrijker, met oog op onze energietransitie. Maar het aanbod uit die bronnen varieert met het aantal zonuren en het waaien van de wind. Met een smart grid kan de vraag naar stroom beter worden afgestemd op het aanbod, en zo vormt een smart grid dus een ondersteunende stap in de energietransitie.

Projectpartners

Gemeente Rotterdam, Stedin, Siemens Nederland NV, Lyv Smart Living en Omnetric BV

Partners: 

SmartGrid Rotterdam

Roadmap Next Economy

De Gemeente Rotterdam stimuleert deze economische transitie met haar clusteraanpak clean tech en geeft hiermee uitvoering aan de Roadmap Next Economy.

 • De combinatie van grootverbruikers, kleinere bedrijven en particuliere woningen is een interessante testcase voor de techniek.
 • Terwijl het elektriciteitsnet gewoon functioneert, kunnen panden worden aangesloten op de slimme technologie.
 • Juist het stadskwartier Merwe-Vierhavens leent zich goed voor een testuitrol op deze schaal: het innovatiedistrict is aangemerkt als gebied voor experimenten en biedt een goede combinatie van wonen en werken in nieuwe en verschillende vormen.

Uitrol in de regio

De Gemeente Rotterdam, Stedin, Siemens, Lyv Smart Living en Omnetric verwachten na de geslaagde uitrol van het slimme netwerk in Merwe-Vierhavens stapsgewijs de andere wijken van Rotterdam en de verdere regio van een smart grid te kunnen voorzien.

 • Te denken valt aan circa één miljoen aansluitingen.
 • Daarbij wordt ook een directe koppeling gemaakt tussen in de wijk opgewekte zonne-energie en in de regio gegenereerde windenergie.
 • De stad wordt aantrekkelijker voor bewoners en ondernemers dankzij de moderne energie-infrastructuur en het stimuleren van innovatieve technologie.

Hoe werkt het?

 • Een smart grid geeft aan slimme meters door of er een hoog of laag tarief geldt, net als de ‘ouderwetse’ dag- en nachtmeters, maar dan per kwartier.
 • Apparaten met slimme technologie aan boord kunnen met die informatie beslissen om in te schakelen bij veel aanbod (en dus een laag tarief). Denk aan slimme koelcellen, die wachten met koelen tot zij tegen lagere kosten kunnen werken.
 • Het principe van slimmer omgaan met aanbod en prijs wordt al toegepast bij industriële grootverbruikers, en met the internet of things kan bij grootverbruikers, kleinere bedrijven en particuliere woningen de vraag naar elektriciteit daadwerkelijk op het aanbod worden aangepast.
 • Gelijktijdig wordt het ook voor bedrijven en particulieren die zelf energie opwekken zeer aantrekkelijk om hun overtollige energie terug te leveren aan het net: zo veranderen ‘consumers’ in ‘prosumers’.
 • Hierdoor stimuleren we de lokale economie en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe innovaties met nieuwe verdienmodellen.

Stedin Netbeheer BV

  Koen de Lange   www.stedin.net    pers@stedin.net    088 - 895 65 00