Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

  • looptijd: 2011 - 2015
  • locatie: Delft,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Standaarden

Standaarden werken altijd zo handig maar de realiteit is weerbarstig. Slimme huisenergie-netwerken zorgen voor efficiënter gebruik van energie en minder uitstoot van CO2. Deze ‘smart grids’ vereisen ‘smart meters’.

Bovendien …

Om smart grids (‘slimme energie netwerken’) te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Deze worden ontwikkeld binnen constant veranderende netwerken van organisaties. Zij concurreren om de positie van dominante standaard.

Onderzoekers van de TU Delft, analyseren hoe ethische en sociale wensen van gebruikers kunnen worden gewaarborgd en met name aan een oplossing voor een van de belangrijkste ethische bezwaren: de privacygevoeligheid.

Data en privacy

Het verzamelen en gebruiken van data betekent vaak ook het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Dat kan interessante toepassingen opleveren, maar leidt ook tot vragen over de bescherming van privacy.

Het verwerken van persoonsgegevens valt onder wettelijke regels (Wet bescherming persoonsgegevens), maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat er onvoldoende duidelijkheid is over de relatie tussen bescherming van persoonsgegevens en de mogelijkheden voor het gebruik van data voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Die spanning is bijvoorbeeld zichtbaar bij nieuwe EU-regelgeving. Er wordt gewerkt aan regelgeving waardoor persoonlijke gegevens in Europa alleen onder strenge voorwaarden mogen worden verwerkt.

Naast het privacyprobleem zijn grote databestanden ook interessant voor criminelen. Vanuit meerdere oogpunten is het veilig toegang bieden tot data een belangrijke uitdaging.

Veiligheid en vertrouwen

Massaal en andersoortig gebruik van ICT brengt nieuwe eisen en vragen met zich mee op het gebied van veiligheid. Ging het vroeger bij veiligheid over dijken die ons beschermen tegen het water, en alarmsystemen die ons beschermen tegen inbraken, nu is digitale veiligheid minstens zo belangrijk. Zonder digitale veiligheid verliezen consumenten het vertrouwen (telebankieren, zorgdossier, teruglevering zonenergie via de smart meter) en brengen bedrijven geen innovatieve nieuwe diensten op de markt.

We kijken naar twee aspecten: verstandig omgaan met informatie (waaronder privacy) en cybersecurity.

Dit is een NWO MVI subsidieproject

Dit project wordt in samenwerking uitgevoerd tussen TU Delft, TNOABB en Enexis

Betrokken wetenschappers

 

Subsidie: NWO

Partners: 

TU Delft
Jeroen van den Hoven
T: +31 15 27 85143
E: M.J.vandenHoven@TUDelft.nl
Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

TU Delft

  Peter Palensky   www.energy.tudelft.nl    P.Palensky@tudelft.nl    +31 15 27 88341