Smart Offices

 • looptijd: 2013 - 2016
 • locatie: Rotterdam,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Smart Offices – Verbruik kantoren slim afstemmen op de laagste energieprijs

Smart Offices is een energieproeftuin waarin onderzocht wordt hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de wisselende prijzen van energie uit duurzame bronnen.

In de proeftuin onderzoeken we de mogelijkheden om de vraag naar energie te verschuiven naar die momenten waarop energie meer voorhanden of goedkoper is.

Doelstelling Smart Offices

In de proeftuin wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de vraag naar energie te verschuiven naar de meest gunstige momenten van de dag; wanneer energie beschikbaar en voordelig is.

Hiertoe moet de energievraag kunnen worden voorspeld en gestuurd door de flexibiliteit in een gebouw te koppelen met de energiemarkt.

Daarvoor is het belangrijk om te weten:

 • hoeveel flexibiliteit de gebouwinstallaties kunnen bieden
 • hoe de aansturing geïntegreerd kan worden in het gebouwbeheersysteem
 • welke signalen worden uitgewisseld
 • wat de invloed is op gebruikers
 • hoe er voor alle partijen een haalbare business cases ontworpen kan worden

De partners in de proeftuin hebben zich ten doel gesteld de potentie die het flexibel maken van de energievraag van kantoorpanden biedt te identificeren.

Het project is onderdeel van het Smart Energy Collective (SEC) en wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de RVO.

De samenwerkende partners in dit project zijn Eneco, BAM, Energy21 en Priva

Smart Energy Collective
Smart Energy Collective gaat de toepassing van intelligente energiesystemen concreet in praktijk brengen op vijf locaties, bij vijf verschillende soorten gebruikersgroepen, verspreid over Nederland. Zo ontstaat een realistisch beeld van hoe de slimme netten en diensten zich in verschillende omstandigheden gedragen.

De vijf projecten zijn:

 1. Heerhugowaard: Stad van de Zon
  een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur
 2. Goese Proeftuin: Nieuwbouw met warmtenet
  een woonwijk met een ‘district heating’ systeem
 3. Gorinchem: Nieuwbouw ‘all electric’
  een ‘all-electric’ woonwijk
 4. Industriegebied (Haarlemmermeer)
  industrie (kleine en middelgrote bedrijven)
 5. Smart Offices
  kantoren

EnergieKoplopers werkt nauw samen met het Universal Smart Energy Framework (USEF) voor de ontwikkeling van het slimme energiesysteem.

De energiekoplopers zijn onderdeel van Heerhugowaard. Partners zijn: ABB, Alliander, DNV GL, Essent, HeijmansIBM, ICT Automatisering Nederland BVEindhoven University of Technology Electrical Engineering en Stedin.

Betrokken wetenschappers

Partners: 

Amsterdam Smart City, Smart Offices

Een belangrijk vraagstuk dat we in de proeftuin willen onderzoeken is in hoeverre fluctuaties in comfort (volgens perceptie van gebruikers) acceptabel zijn. En in welke mate we, met behulp van deze inzichten, het functioneren van het gebouwbeheersysteem kunnen beïnvloeden, ten gunste van besparingen of verdienmogelijkheden in de markt.

Hiervoor heeft Priva een slim en innovatief systeem opgezet dat bestaat uit het volgende:

 • Gebruikersprofielen; een module om inzicht te krijgen in zogenaamde gebruikersprofielen.
 • Zelf lerend mechanisme; hierdoor worden de gebruikers alleen nog in het begin om een minimale inspanning gevraagd.
 • Ruimtecomfortprofielen; aan de hand van ingeleende gebruikersprofielen worden de ruimtecomfortprofielen bepaald. Daarbij worden alleen die gebruikers(profielen) meegenomen die op dat moment in betreffende ruimte aanwezig (zullen) zijn.
 • Dashboardfuncties; deze geven een overzicht van de comfortbeleving op bijvoorbeeld ruimteniveau of gebruikersniveau.

Wat willen we leren?

 • optimaal ontsluiten van decentrale flexibiliteit als voorbereiding op toenemende vraag in de toekomst naar balancerend vermogen
 • inzicht krijgen in de business case drivers van het aanwenden van deze nieuwe bron van flexibiliteit

Priva heeft een slim en innovatief systeem opgezet dat bestaat uit het volgende:

 • Gebruikersprofielen; een module om inzicht te krijgen in zogenaamde gebruikersprofielen.
 • Zelf lerend mechanisme; hierdoor worden de gebruikers alleen nog in het begin om een minimale inspanning gevraagd.
 • Ruimtecomfortprofielen; aan de hand van ingeleende gebruikersprofielen worden de ruimtecomfortprofielen bepaald. Daarbij worden alleen die gebruikers(profielen) meegenomen die op dat moment in betreffende ruimte aanwezig (zullen) zijn.
 • Dashboardfuncties; deze geven een overzicht van de comfortbeleving op bijvoorbeeld ruimteniveau of gebruikersniveau.

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707