Smart Planning

  • looptijd: 2013 - 2015
  • locatie: Den Bosch,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Het project Smart Planning heeft tot doel om inzicht te krijgen in de baten van Smart Grids voor een efficiënte en effectieve uitrol van smart grids in Nederland.

Doel Smart Planning

Fundamenteel onderzoek naar de baten van Smart Grids

Hierbij worden netcapaciteit en flexibiliteit van aangesloten partijen optimaal benut door gebruikers, leveranciers en netbeheerders.

Het project wil door middel van veldonderzoek bij de betrokken netbeheerders analyseren waar knelpunten liggen bij toekomstige energiescenario’s.

Ook worden wiskundige modellen ontwikkeld en toegepast op de diverse netarchitecturen. De uitkomsten worden geanalyseerd en vastgelegd in conclusies en aanbevelingen.

Aanleiding

Gebruikers en leveranciers van energie willen dat het elektriciteitsnet in alle potentiële toekomstig situaties voldoende capaciteit heeft. Dit leidt echter naar verwachting tot een grote stijging van de totale kosten van de energie-infrastructuur. Door inzicht te hebben in de baten van Smart Grids kunnen architecturen en proposities worden ontwikkeld die de doelstellingen van netbeheerders en gebruikers en energieleveranciers optimaal integreren en combineren. Gelijktijdig helpt het de netbeheerders bij het bereiken van de gestelde milieudoelen en het verbeteren van hun asset-management.

Resultaat

Het project resulteert in een slim planningssysteem voor de elektriciteitsnetten in Nederland. Hierdoor kunnen de stijging van energiekosten voor de maatschappij worden beperkt en kunnen de netbeheerders de uitrol van Smart Grids versnellen en doelmatiger en doeltreffender uitvoeren.

Subsidie

Dit project wordt financieel ondersteund door Switch2SmartGrids (TESG113003)

Betrokken wetenschappers

 

Subsidie: Switch2SmartGrids, TESG113003

Partners: 

smart grid smart planning

Planningssysteem

Optimaliseren Energiemarkt

Aandacht voor tegengestelde prikkels van netbeheer versus energiemarkt

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14