Smart Power City Apeldoorn

 • looptijd: 2012 - 2016
 • locatie: Arnhem,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In Apeldoorn onderzoekt Liander in het Smart Power City hoe het netwerk zich gedraagt wanneer huishoudens zelf energie opwekken.

Doel Smart Power Apeldoorn

 1. Interessant is om te zien hoe het elektriciteitsnetwerk zich gedraagt bij een hoge penetratiegraad van lokale elektriciteitsopwekking.
  Daarom is dit project opgestart om achter één zogenaamde ‘intelligente’ middenspanningsruimte in één woonwijk 172 HRe ketels te plaatsen.
 2. Daarnaast is het met dit plan mogelijk om op bredere schaal ervaringen op te doen met deze twee technieken.

Flexibiliteit

De HRe ketels zijn gekoppeld aan een intelligent distributiestation via het project IntDS. Het ontwikkelde intelligent distributiestation (IntDS) kan de nieuwe veranderingen in lokale distributienetten faciliteren en kwaliteit van de geleverde spanning bij de klanten waarborgen.

Over IntDS

Liander heeft het Intelligent Distribution Substation (IntDS) ontwikkeld en geïnstalleerd. Het doel is om te onderzoeken hoe de combinatie van electronica en energieopslag gemanaged kan worden en tevens het middenspanning netwerk verbeterd wordt.

Testen toonden de impact van de controls op het aangesloten netwerk aan. De testen toonden een significante verbetering aan op een heel aantal elektriciteit/kwaliteit aspecten. Zowel voor de LV bus-bar van de IntDS als de koppelingen met LV afnemers.

Omvang

300-400 huishoudens

Projectpartners

Subsidie: RVO

Partners: 

Smart Power City Apeldoorn

Intelligent distributiestation

 

Inmiddels zijn we in NL alweer een stuk verder met wat we in Apeldoorn al hebben uitgeprobeerd met het intelligente distributiestation.

iTaps

Ik denk dat het zinvoller als kennisdeling is, dat we op een paar plekken in NL (Enexis, Rendo, DNWB, Stedin en Liander zijn ermee bezig) inmiddels zogenaamde iTaps (slimme distributietransformatoren) in wijken hebben staan, die automatisch de spanning regelen, om zo meer zonnepanelen in het kunnen passen in het bestaande net.

Klik hier voor de link naar de samenvatting van het onderzoek

 

Vervolg Smart Power City Apeldoorn (fase 3)

Onder leiding van Alliander worden op dit moment de kansen verkend om een vervolg te geven aan het project Smart Power City Apeldoorn.

 • Beoogd wordt het bestaande project (plaatsing HRe-ketels) verder uit te rollen (naar 300-400 huishoudens) en ook andere vormen van energiebesparing en duurzame opwekking te gaan stimuleren.
 • Overwogen kan worden om in de beoogde uitrol een koppeling te maken met Woudhuis Energiezone.
 • In het kader van dit project zijn eind jaren ‘90 eveneens in Woudhuis, direct grenzend aan de HRe-testwijk, 94 zeer energiezuinige woningen gerealiseerd.
 • Indien deze 3e fase daadwerkelijk van de grond komt, ligt ook een verdere uitbouw van het slimme net in de wijk voor de hand.
 • Voordeel daarbij is dat een deel van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in het kader van Smart Power City al gerealiseerd is, waarmee noodzakelijke investeringen beperkter kunnen zijn dan in andere projecten.

IntDS

Het intelligent distributiestation (IntDS) kan de nieuwe veranderingen in lokale distributienetten faciliteren en kwaliteit van de geleverde spanning bij de klanten waarborgen.

 

Link naar de presentatie over IntDS

 

Liander

  Frans Campfens   www.liander.nl/liander/    frans.campfens@alliander.com    06 21595558