Social Energy living lab

 • looptijd: 2015 - 2016
 • locatie: Rotterdam,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

 

Social Energy is een living lab voor onderzoek naar de mogelijkheden van slim energiegebruik in samenwerking met de eindgebruiker. Social-Energy is gestart om meer grip te krijgen op de energieconsument van de toekomst.

Social Energy koplopers

In 2011 is gestart met twee communities in Den Haag (Vogelwijk) en Utrecht (LeidscheRijn). Samen met enkele enthousiaste koplopers is gestart met de ontwikkeling van diverse online methoden om op uitdagende wijze inzicht te geven. Doelstelling hierin was om in eerste instantie bewustwording te creëren om dit vervolgens te laten leiden tot gedragsverandering en besparing.

In de afgelopen jaren is het project grootschalig uitgebreid met nog eens vijf extra gebruikers-communities en kent Social Energy ruim 1.000 gebruikers. Met recht een interessant project dat op basis van zijn lange looptijd en grote deelnemersaantal al vele interessante resultaten heeft opgeleverd.

Shifft

Naast haar rol als ontwikkelaar heeft Shifft ook op diverse manieren onderzoek gedaan onder de deelnemers van dit online product. Zo is veel kennis beschikbaar over consumentengedrag met betrekking tot energie, de bereidheid om nieuwe diensten te omarmen en de ideale manier om eindgebruikers daadwerkelijk te betrekken.

Slimme meters

Slimme meters worden de komende jaren in grote aantallen geplaatst in Nederland. Nederland en de EU hebben een aantal doelstellingen met die slimme meters. De belangrijkste zijn:

 • Eenvoudiger maken van het overstappen naar een andere leverancier (doordat er minder gedoe is over meterstanden bij de overgang) dus stimulering van marktmechanisme waardoor lagere energieprijzen;
 • beter inzicht in het gebruik van energie, waardoor netbeheerders (zoals Stedin) en energieleveranciers (zoals Eneco, Nuon, Greenchoice) efficiënter kunnen werken, bijv hun netten beter kunnen inrichten resp. benutten en energie scherper ingekocht of geproduceerd kan worden etc..
 • Voor de consument is, naast de mogelijk lagere prijzen, vooral aantrekkelijk de mogelijkheid energie te besparen op basis van beter inzicht in het eigen gebruik. Dat is nu vooral de aanleiding voor Vogelwijk Energie(k) om mee te doen.

Projectpartners

Stedin, Energic Group / Shifft

 

Partners: 

Social Energy living lab
 • De “grote groep” wordt bereikt door ambassadeurs (koplopers) in te zetten
 • Sociale, interactieve feedback zijn het smeermiddel om gebruik van inzicht-tools uit te lokken
 • Van het één komt het ander… Inzicht vergroot de bereidheid om ook nieuwe diensten te gaan gebruiken
 • 75% van startende gebruikers van Social-Energy blijft actief gebruiker
 • Energieverbruik is met 20% verminderd door inzicht en actief community management
 • Smartphone en tablet worden geprefereerd als interface
 • Social-Energy heeft een positieve uitwerking op het imago van de slimme meter

Slimme meter uitgelegd

Het “Metering System” bevindt zich in de slimme Elektriciteitsmeter, waaraan (draadloos) gekoppeld kunnen worden een Gasmeter en optioneel andere meters (warmte, water) via het zg P2 interface.

Gegevens kunnen lokaal uitgelezen worden via P1 (alleen lezen, door apparatuur in-huis) en via P3 (op afstand lezen en wijzigingen aanbrengen). P0 is voor installatie en onderhoud. CS, het Centrale Systeem, bevat de gegevens van alle slimme meters in Nederland.

Die gegevens kunnen worden gebruikt door daartoe gerechtigde en certificeerde partijen via het P4 interface. P4 wordt gebruikt door netbeheerders, door energieleverancier en door “Overige Diensten Aanbieders, zg ODA’s, onafhankelijke leveranciers van services (Independent Services Provider). Die kunnen echter ook via een eigen kastje gekoppeld aan P1 gegevens ontvangen, wanneer de consument een dergelijk kastje koopt bij een onafhankelijke leverancier.

 • Op basis van de onderzoeksresultaten onder 232 personen (95 deelnemers + 135 controlegroep) over periode van 4 maanden lijkt inzicht in eigen gebruik toe te nemen.
 • De relatie tussen inzicht en (dalend) energieverbruik komt minder sterk naar voren in het rapport.
 • Een tool zoals deze lijkt geschikt om initiële interesse in energie op te wekken. Het is daarna wel zaak snel met additionele proposities te komen.
 • Slimme meter
 • Online platform ‘Social Energy’, waarmee gebruikers individueel of als groep onderling hun energieverbruik kunnen vergelijken

Stedin Netbeheer BV

  Koen de Lange   www.stedin.net    pers@stedin.net    088 - 895 65 00