Solar Forecasting & Smart Grids

 • looptijd: 2013 - 2016
 • locatie: Utrecht ,
 • functie: Data

Solar Forecasting & Smart Grids

Onderzoekers van SF & SG ontwikkelen een een systeem dat de opbrengst van zonne-energiesystemen kan voorspellen. Dit kan een bijdrage leveren aan efficiënte stabilisering van het elektriciteitsnet en stelt bedrijven en huishoudens in staat om te besparen op energiekosten.

 • Thema: DER: Photovoltaics
 • Onderwerp: Opbrengst van lokale PV-installaties voorspellen

SF & SG ontwikkelt een systeem dat het aanbod van zonne-energie van tevoren kan inschatten.

De voorspelling van de PV-productie moet leiden tot een betere balans tussen elektriciteitsvraag en -aanbod.

Zonne-energie neemt een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening. De zonne-energie heeft een andere impact op het net dan conventionele energie: zonne-energie is fluctuerende energie bron – een belangrijke bijdrage komt van gedecentraliseerde zonne-energiesystemen.

Om zonne-energie in bestaande infrastructuur te integreren, en daarbij het bestaande niveau van veiligheid en betrouwbaarheid te behouden, moeten nuts-bedrijven deze effecten mitigeren.

Voorspelling van de (nabije) toekomstige productie van zonne-energie is hierbij essentieel. Met nauwkeurige voorspellingen kunnen netwerkbedrijven inspelen op de variabiliteit en het netwerk, het aanbod (en de vraag) sturen.

De toegevoegde van een dergelijk systeem is significant:

 1. Het zorgt ervoor dat netbeheerders vraag en aanbod van energie beter op elkaar kunnen afstemmen
 2. Netverzwaring zou daarmee deels voorkomen kunnen worden
 3. En het bespaart kosten (doordat centrales minder hoeven bij te springen en er betere prijzen voor elektriciteit tijdens piekmomenten gerealiseerd kunnen worden)

Partners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de Universiteit UtrechtUniversity of Groningen Faculty Mathematics and Natural SciencesDNV GL en Ecofys.

Subsidie: TKISG02017

Partners: 

Ecofys
Vincent Hoen
T: +31 (0)30 662 3300
E: V.Hoen@Ecofys.com
solar forecasting

Zonvoorspel-algorithme

Het zonvoorspel algorithme ontwikkeld in dit project maakt juist gebruik van de decentrale aard van zonne-energie en gebruikt de productiegegevens van zonne-energie van een groot aantal huishoudens als input voor de voorspelling.

Hiermee kan het algorithme nauwkeurig voorspellen:

 • met een hoge ruimtelijke resolutie (0.1×0.1km2)
 • hoge tijdresoluties (1 minuut)
 • hoge nauwkeurigheid
 • nabije tijdshorizons (1-2 uur vooruit)

Interesse in het het algoritme is groot, maar het is lastig om stakeholders te committeren.

Ecofys

  Wouter Terlouw   www.ecofys.com      w.terlouw@ecofys.com    06 11929307 of 030 662798