Standard Grids, Smart Homes, een ideale combinatie

  • looptijd: 2014 - 2017
  • locatie: Eindhoven,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Flexibiliteit en net balancering zijn de kansen om de netwerkkosten in de hand te houden. Het doel van dit project is om netaansluitingen zo weinig mogelijk te belasten.

4 fasen

1. simulatie
2. laboratorium testen
3. testen in veldopstelling
4. optimalisering systeem en mogelijke marktintroductie

Aanleiding

Door deze aanpak kunnen grote besparingen worden gerealiseerd:

  • Distributienetten hoeven niet te worden verzwaard of aangepast
  • Het flexibele systeem kan ook worden ingezet als tijdelijke opslag

Dit project gaat een stap verder in de ontwikkeling van flexibiliteit in de distributienetten dan de nu op de markt zijnde energiemanagementsystemen voor huishoudens.

Balans op het net

In dit project is het doel niet het verschuiven van piekbelastingen (voor de netbeheerder) of het zoveel mogelijk zelf gebruiken van de zelf opgewekte elektriciteit (voor de consument met PV zelfopwekking), maar

  • het zo weinig mogelijk belasten, respectievelijk gebruiken van de netaansluiting, zelfs in het geval van behoorlijke productie van elektriciteit door PV panelen of van belasting door het laden van een elektrische auto.
  • Ook het bewaken van de kwaliteit van de spanning wordt meegenomen, oftewel de spanningskwaliteit wordt specifiek aan de klantwens aangepast, waar nu één kwaliteit vanuit het netwerk wordt geleverd.
  • Het systeem is ook aan te passen aan de wensen van verschillende gebruikersgroepen.

Consumentengedrag

De mogelijkheden die nieuwe technieken zoals PV en slimme meters, displays en apparaten bieden en de voortdurend veranderende regelgeving bieden vele onzekerheden voor huishoudens.

Uiteindelijk zullen vooral de keuzes van de huishoudens (en andere gebruikers) de doorslag geven hoe het energiesysteem van de toekomst eruit zal zien.

Het is daarom belangrijk om hier van begin af aan rekening mee te houden.

Standard Grids, Smart Homes, een ideale combinatie

Om aan al deze eisen te voldoen, is de ontwikkeling van een nieuwe generatie Home Energy Management Systeem (HEMS) noodzakelijk. Het HEMS vormt het intelligente deel van het smart home systeem.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat grote besparingen kunnen worden gerealiseerd: distributienetten hoeven niet te worden verzwaard of aangepast. Een andere bijdrage van het smart home systeem aan de flexibilisering van het gebruik is dat het systeem, indien gewenst, ook gebruikt kan worden voor tijdelijke opslag.

De verschillende functionaliteiten van het HEMS en de beschikbare flexibiliteit bieden ook mogelijkheden voor andere partijen om diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Subsidie

TESG114001

Samenwerkende partners: Eindhoven University of Technology Electrical EngineeringAlliander, Laborelec, Technolution

 

Subsidie: TESG114001

Partners: 

De nieuwe generatie Home energie management systeem (HEMS) zal de keuzes van huishoudens ondersteunen in het energiesysteem van de toekomst.

Meer flexibilisering

  • Inspelen op scenario’s rond salderen en andere tariefaanpassingen
  • Gericht op het zo weinig mogelijk belasten van netaansluitingen

Eindhoven University Electrical Engineering

  Guus Pemen   www.tue.nl    a.j.m.pemen@tue.nl    040-247 4492 of 040-247 3993