Switch2SmartGrids, TESG114008

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Meppel,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Onbalans op het Net  zorgt alleen voor onbalans tussen energieopwekking en -vraag, maar ook ongewenste infrastructurele effecten zoals spanningsverhoging in het laagspanningsnet (LS-net) en snellere frequentievariaties in het totale net.

Hoe houden we het Net in balans zonder grote investeringen te moeten doen door uitbreiding en verzwaring?

In dit project wordt de zogeheten VSG (Virtuele Synchrone Generator) technologie geïntegreerd in commerciële PV string-, micro- en batterijomvormers als oplossing voor bovenstaande problematiek.

Switch2SmartGrids doelen

  • het vertalen van deze technologie naar een commercieel interessant systeem, op basis van de beschikbare omvormerplatforms van Mastervolt en Heliox, respectievelijk gericht op string omvormers en batterijomvormers (Mastervolt), en micro-omvormers (Heliox)
  • komen tot intelligente (micro-)omvormers die in staat zijn om de negatieve effecten van het toevoegen van decentrale energieopwekkers (PV systemen) met betrekking tot lokale spanningsverhoging en destabilisatie van de netfrequentie significant te reduceren.

Hierdoor blijft grootschalige uitrol van zonenergie mogelijk en kan PV een rol van betekenis gaan spelen in de Nederlandse (en internationale) energiebalans.

Integreren van decentrale duurzame energieproductie

Het project sluit naadloos aan bij het onderwerp ‘Integreren van decentrale duurzame energieproductie’.

Grootschalige aanvoer van zonenergie

Het project richt zich specifiek op lokale (in Nederland veelal kleinschalige) opwekking middels PV systemen. De grootschalige uitrol hiervan zorgt de komende jaren voor stabiliteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk.

  • Door de technologie toe te passen op het niveau van een (micro-, string- of batterij-)omvormer, ontstaat maximale schaalbaarheid en groeit het inertia respons vermogen en het reactief vermogen evenredig met het aantal aangesloten PV systemen.
  • Hierdoor is de VSG technologie schaalbaar en blijft grootschalige integratie mogelijk.

Extra aandachtspunten

In het project wordt o.a. middels de betrokkenheid van netbeheerders specifiek aandacht geschonken aan belemmeringen vanuit wet- en regelgeving en het opbouwen van een heldere en aantrekkelijke business case voor alle betrokkenen.

Subsidie

Dit project wordt financieel ondersteund door Switch2SmartGrids, TESG114008

Projectpartners

Chematronics, Alliander, Mastervolt, Heliox, Fourtress, Cogas, Rendo en TNO

Contactpersoon

Dario Aresu, d.aresu@cogas.nl, 0546-836 666

Subsidie: Switch2SmartGrids, TESG114008

Partners: 

Switch2SmartGrids, TESG114008

NetBalans of net verzwaren?

Functionaliteit VSG (virtuele synchrone generator) in PV omvormers brengen t.b.v. “power quality”.

Balans op het net

Het project integreert de VSG (virtuele Synchrone generator) in een commerciële PV- string, micro- en batterijomvormers om onbalans tussen energie opwek en -vraag maar ook ongewenste infrastructurele effecten in het net te voorkomen.

We zitten nog volop in de ontwikkeling van de VSG technologie in bestaande producten. Het is daarom ook nog te vroeg om in te gaan op de lessons learned. Einde van dit jaar verwachten we daar meer over te kunnen zeggen.

Cogas

  Johan Voshaar   Cogas.nl    j.voshaar@cogas.nl    0546 836819