Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

  • looptijd: 2014 - 2016
  • locatie: 's Hertogenbosch,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In dit project wordt verder invulling gegeven aan toegankelijke energie-informatie via een platform met behulp van Open Data Architectuur.

Het zoekt daarvoor diensten rondom de slimme meter en het energie data management uit.

Een voorbeeld van zo’n nieuwe dienst is het werkconcept ‘de CommunityKluis’.

Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door Switch2SmartGrids (TESG113022)

Subsidie: Switch2SmartGrids, TESG113022

Partners: 

ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

Data en informatievoorziening

Nationaal InnovatiePlatform voor het delen van publieke en vertrouwelijke info (data) in energiesector om energie innovaties te faciliteren.

Het blijkt dat als je met een groep geïnteresseerden in een workshop probeert te komen tot nieuwe, innovatieve use cases, deze vaak probleemloos naar boven komen borrelen.

Er is echter slechts beperkt tijd en geld beschikbaar en geen tijd om diepgaande concurrentieanalyses te doen.

Vooraf hadden we de poster en waaier intelligente netten bestudeerd en de eigen lopende projecten bij Enexis. Toch kwamen we er pas tijdens het uitwerken van de use case PowerBalancer achter dat het merendeel van de benodigde functionaliteit al eens eerder elders was ontwikkeld.

Toen hebben we de use case meteen stopgezet en zijn doorgegaan met de volgende.

We zijn tijdens de uitwerking van de eerste use case met potentiële consortiumpartner in zee gegaan. O.b.v. commerciële- en samenwerkingsvoorwaarden hebben we besloten niet verder te gaan met de partner.

  • Architectuurstudie
  • Gasleidingen analyse t.b.v. procesinnovaties bij de Netbeheerders, succesvolle proef gedaan met Enexis data i.c.m. landelijke data.
    Met weinig inspanningen geschikt te maken voor hergebruik door andere Netbeheerders.
  • Promotiefilmpjes

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14