Torrgas – Torrefactie Vergasser

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Delfzijl,
  • functie: (Groen) gas

Het project Torrgas in Delfzijl bouwt een demonstratie-installatie die gas uit getorreficeerde (geroosterde) biomassa wint. Voor de chemische industrie is dit een belangrijke ontwikkeling. 

Doel: Verminderde CO2-productie per jaar: 45.000 ton

Torrgas programma

Onder meer in Alkmaar en Delfzijl worden installaties gebouwd die uit biomassa gas winnen.

  • In Alkmaar wordt de Milena-Olga vergassingstechnologie gerealiseerd.
  • In Delfzijl is het project Woodspirit van start gegaan.o.

Verduurzaming chemische industrie

De te realiseren Torrgas installatie speelt een grote rol bij het verduurzamen van de chemische industrie in Delfzijl. Het door Torrgas geproduceerde syngas is een grondstof voor een groot aantal chemische processen die nu nog afhankelijk zijn van fossiel aardgas. In de nabije toekomst kan de installatie ook Bio-LNG produceren.

Torrefactie

De installatie die Torrgas bouwt, is gericht op het vergassen van biomassa, ofwel hout(afval). De biomassa wordt eerst voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. Omdat de gebruikte biomassa door de torrefactie een constante kwaliteit krijgt, ontstaat een stabiel vergassingsproces en een gas van constante kwaliteit.

Samenwerkende partners in dit project zijn: Dutch Torrefaction Association (ECN, Cra-W, BioLake, Topell EnergyTorr®Coal Technology BV) en GasUnie

Contactpersoon: Jan Veijer
E: J.Veijer@gasunie.nl

 

Over de Dutch Torrefaction Association

De Dutch Torrefaction Association bestaat uit een groep innovatieve ondernemers die graag een concrete en effectieve bijdrage willen leveren aan een schoner klimaat.

In onze optiek is torrefactie de techniek van morgen waarin wij geloven en die wij nu willen inzetten. Daarom pakken wij gezamenlijk onderzoeksvragen op en geven wij voorlichting over deze nieuwe technologie als oplossing voor een schonere, duurzame energieproductie.

Partners: 

Verduurzaming chemische industrie

De te realiseren Torrgas-installatie speelt een grote rol bij het verduurzamen van de chemische industrie in Delfzijl. Het door Torrgas geproduceerde syngas is namelijk een grondstof voor een groot aantal chemische processen die nu nog afhankelijk zijn van fossiel aardgas.

In de nabije toekomst kan de installatie ook Bio-LNG produceren. LNG (liquefied natural gas, oftewel vloeibaar aardgas) is een schoon en duurzaam alternatief voor minder schone transportbrandstoffen als diesel.

Torrefactie
De installatie die Torrgas bouwt, is gericht op het vergassen van biomassa, oftewel hout(afval). De biomassa wordt eerst voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. Omdat de gebruikte biomassa door de torrefactie een constante kwaliteit krijgt, ontstaat een stabiel vergassingsproces en een gas van constante kwaliteit.

Innovatief

De vergassingsinstallatie gaat gebruiken maken van een innovatieve tweede generatie bio-brandstof: getorrificeerde biomassa. In deze technologie loopt Nederland voorop met 4 installaties:

  1. ECN
  2. Biolake
  3. Torrcoal
  4. Topell

Door gebruik te maken van de voordelen van getorreficeerde biomassa worden de drie grootste technologische obstakels bij vergassing opgelost, namelijk slakvorming, teervorming en heterogeniteit van de brandstof.

Hoogcalorisch syngas

De vergassingstechnologie zelf is innovatief door de toepassing van zuiver zuurstof, hetgeen resulteert in een hoogcalorisch syngas, hoger rendement en minder kosten voor de gasreiniging en de methanisering.

Tot slot wordt de maximale waarde uit de gebruikte biomassa gehaald door de koolstof die overblijft hoogwaardig toe te passen.

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578