Tussen Kunst & Kas Restwarmte

 • looptijd: 2015 - 2016
 • locatie: Amsterdam,
 • functie: Warmte

Tussen Kunst & Kas Restwarmte hergebruik

Een warmtenet tussen de Hermitage in Amsterdam en de Hortus Botanicus zorgt ervoor dat de Hermitage haar gebufferde warmteoverschot nuttig gebruikt in plaats van deze af te fakkelen, en de Hortus verbruikt minder gas voor haar CV-ketels.

Hiermee bespaart de Hortus Botanicus jaarlijks 77.215 m3 gas.

Tussen Kunst & Kas

In dit vooruitstrevende en kostenbesparende project zijn de twee instellingen door 425 meter lange buizen met elkaar worden verbonden. Zo kan de geaccumuleerde bronwarmte van museum Hermitage Amsterdam gebruikt worden voor de verwarming van de planten in de monumentale Palmenkas in de Hortus Botanicus en levert de Hortus gekoeld water terug aan de Hermitage voor de koeling van de kunst.

Samenwerking

Aanleiding voor de samenwerking tussen de instellingen was de zoektocht van de Hermitage naar een oplossing voor het warmte-overschot in haar warmte-koudeopslag (wko)-bron. Bij de bouw van de Hermitage is in 2009 door technisch dienstverlener Kuijpers een wko-installatie aangelegd voor de verwarming en koeling van de expositiezalen. In het dagelijks gebruik bleek meer koeling dan verwarming nodig.

Om het structurele warmteoverschot nuttig te gebruiken ging de Hermitage, samen met Kuijpers, op zoek naar mogelijke partners. De oplossing bleek op iets meer dan vierhonderd meter afstand te liggen: de kassen van de Hortus hebben forse warmtebehoefte voor hun (sub)tropische planten. Omdat de Hortus net op het punt stond zijn twintig jaar oude gasketels te vervangen kwam het telefoontje van de Hermitage precies op het juiste moment.

Bijzonder en innovatief

Beide betrokken organisaties zijn bereid geweest om ‘over hun muren’ heen te kijken en zijn zodoende gekomen tot deze innovatieve oplossing. Het project omvat de toepassing van reeds in de praktijk bewezen technieken.

Lees ook onder Resultaten, Ontwikkelde Producten en Wat hebben we ervan geleerd?

Projectpartners

Hermitage, Kuijpers, Gemeente Amsterdam, de Hortus, Alliander

Link naar ‘Tussen Kunst &  Kas’

Subsidie: Amsterdam Klimaatinvesteringsfonds

Partners: 

Hermitage, Tussen Kunst & Kas

Energiebesparing

De Hermitage gebruikt haar gebufferde warmteoverschot nuttig in plaats van deze af te fakkelen, en de Hortus verbruikt minder gas voor haar CV-ketels.

 • Gasbesparing Hortus Botanicus: 77.215 m3/jaar (= 54 woningen)
 • Elektriciteitsbesparing: 200.000 kWh/jaar (= 60 woningen)
 • CO2-reductie: 259.000 kilogramBomen: 12.950

Boren op 26 meter onder de metrotunnel

Op 30 juni 2016 is met succes de 425 meter lange ondergrondse verbinding tussen de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus voltooid. De boor heeft er ruim twee dagen over gedaan van de hoek Amstel/Nieuwe Herengracht naar het uittredepunt naast het nieuwe ketelhuis op het terrein van de Hortus.

Het boortraject ging niet alleen onder de Weesperstraat door, maar ook onder de metrotunnel van de Oostlijn. Niet eerder is in Nederland onder een dergelijke tunnel geboord.

 

warmte-koudeopslag (wko)-bron

Aanleiding voor de samenwerking tussen de instellingen was de zoektocht van de Hermitage naar een oplossing voor het warmte-overschot in haar warmte-koudeopslag (wko)-bron. Bij de bouw van de Hermitage is in 2009 door technisch dienstverlener Kuijpers een wko-installatie aangelegd voor de verwarming en koeling van de expositiezalen.

In het dagelijks gebruik bleek meer koeling dan verwarming nodig. Om het structurele warmteoverschot nuttig te gebruiken ging de Hermitage, samen met Kuijpers, op zoek naar mogelijke partners.

Omdat de Hortus net op het punt stond zijn twintig jaar oude gasketels te vervangen, kwam het telefoontje van de Hermitage precies op het juiste moment.

De uitdaging

Wat het project bijzonder maakte zijn:

 • de relatief grote afstand die moest worden overbrugd tussen de Hortus en de wko-bronnen van De Hermitage
 • daarnaast is de regeltechniek voor de bijzondere klimaatspecificaties van zowel de Hortus-flora als de Hermitage-kunst zeer complex
  • De ontwikkeling van een gezamenlijke, duurzame energiecentrale voor verwarming van de kassen en tegelijkertijd koeling van de expositiezalen, wijkt af van de bekende energiebesparende maatregelen bij Rijksmonumenten.
  • Niet de bouwkundige schil wordt aangepakt (isolatie), maar de op fossiele energie gebaseerde verwarmings- (en koel)systemen worden vervangen door gebruik te maken van natuurlijke warmte en kou uit de bodem.
  • In de monumentale bouwstructuur van de Hermitage hoeven daardoor geen wijzigingen plaats te vinden en de aanpassingen in de kassen van de Hortus zijn relatief beperkt.

 

De regeltechniek voor de bijzondere klimaatspecificaties van zowel de Hortus-flora als de Hermitage-kunst

Hermitage

  Sebastiaan Lagendaal   hermitage.nl    info@hermitage.nl    +31 (0)20 530 87 55