Utrecht Het Nieuwe Centrum

 • looptijd: 2015 - 2016
 • locatie: Utrecht,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Utrecht Het Nieuwe Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de herontwikkeling van de westkant van het stadshart wil de gemeente samen met Jaarbeurs en andere partners een flinke klimaatneutrale sprong voorwaarts maken.

Onder de noemer ‘Smart Sustainable Districts’ streeft de gemeente naar

 • minder en langzaam verkeer
 • klimaat- en energieneutrale bouw
 • kundig waterbeheer
 • vergroening zorgen

Utrecht prioriteiten

Prioriteiten voor de duurzame herontwikkeling van de westrand van het stadscentrum zijn:

 1. Hybride systemen voor verwarmen en koelen op gebiedsniveau
 2. Lokaal gebruik van lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit
 3. Groen, klimaatbestendig en aantrekkelijk gebied
 4. Duurzame en actieve persoonlijke mobiliteit

KIC – Smart Sustainable Districts

Het gebied is geselecteerd als ‘icoon voor duurzame herontwikkeling’ door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’.

Poort naar de stad

Het nieuwe centrum wordt een ruim en aantrekkelijk gebied, omgeven door groen en water. Langzaam verkeer krijgt hier prioriteit. Hiervoor wordt de ‘toegangspoort’ richting het stadscentrum verschoven, van het Westplein naar de overkant van het Merwedekanaal. Daar, aan de rand van het nieuwe vergrote centrum, worden de parkeervoorzieningen gemaakt. Richting het station en de historische binnenstad komt er vanaf de parkeervoorziening een 30-km weg en worden aantrekkelijke verbindingen voor voetgangers en fietsers over land en water gemaakt. Omdat het de verwachting is dat het autogebruik de komende jaren steeds verder afneemt, wordt het Westplein stapsgewijs ingericht als een autoluw gebied, met een stadsstraat en aantrekkelijke pleinfuncties.

Gezonde verstedelijking

Het nieuwe centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Minder en langzaam verkeer, klimaat- en energieneutrale bouw, kundig waterbeheer en vergroening zorgen straks voor een prettige verblijfsplek en biedt ruimte voor nieuwe vormen van werken, wonen en uitgaan. Hoe dat er uit gaan zien, staat in de Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost. Van de Toekomstvisie is ook een geschetste versie gemaakt, met artist impressions en tekeningen over het toekomstige nieuwe centrum.

Projectpartners

Gemeente Utrecht, Utrecht Sustainable Institute (USI), TNO, Universiteit Utrecht, Jaarbeurs

Contact

Bart van der Ree
Utrecht Sustainability Institute (USI)
E. b.g.c.vanderree@uu.nl

Subsidie: Climate-KIC (EIT)

Partners: 

Utrecht het nieuwe centrum

Het project demonstreert hoe innovaties op lokaal districtsniveau kunnen worden geïntroduceerd, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om integrale innovaties op een slimme manier te testen en op te schalen met een meetbare vermindering van broeikasgassen en CO2-voetafdruk van steden in de toekomst.

Zonnepanelen op de Jaarbeurs

Op het dak van het Beatrixgebouw van Jaarbeurs in Utrecht leveren 1.500 zonnepanelen sinds december 2014 dagelijks elektriciteit. Het park op dit dak is de voorloper van in totaal 45.000 vierkante meter zonnepanelen die Jaarbeurs de komende jaren laat plaatsen.

In het kader van de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein ondergaat het complex in tien jaar een metamorfose.

 • Daarin past de plaatsing van de circa 30.000 zonnepanelen op daken van het vernieuwde beurscomplex. Eind augustus 2017 wordt de installatie van de panelen gestart
 • Het parkeerterrein wordt uitgebreid met 3.000 parkeerplaatsen voor elektrische auto’s
 • Onderzocht wordt of er ook batterijen bijgeplaatst worden om energie te kunnen bufferen om dat vervolgens op piekmomenten te kunnen benutten

 

 

Kijk voor actuele informatie op www.ssd-utrecht.nl.

Smart Sustainable District

Dat de toekomst zoals die wordt geschetst binnen handbereik ligt, blijkt uit de selectie van Utrecht Centrum als ‘icoon voor duurzame herontwikkeling’ door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’.

Behalve Utrecht is ook het Queen Elisabeth Olympic Park in Londen als eerste geselecteerd, Berlijn en Kopenhagen volgen. Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) gaan verschillende kennisinstellingen uit Europa de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners, zoals de Jaarbeurs, verder uitwerken.

Link naar de flyer

 

Utrecht Sustainability Institute (USI)

  dr. ir. Carolien van Hemel   www.usi.nl/    usi@uu.nl    030 253 7206