Van Zon krijg je Energie

  • looptijd: 2014 - 2020
  • locatie: 's-Hertogenbosch,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

De jeugd heeft de toekomst. Net als duurzame energie.Met het educatieve pakket ‘Van Zon Krijg Je Energie’ wil Enexis basisschoolkinderen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier kennis laten maken met de energie van nu en de toekomst.

Een belangrijk en vooral ook boeiend thema, want de manier waarop met energie wordt omgegaan, verandert de komende jaren ingrijpend.

Door middel van filmpjes, proefjes en quizvragen over zonne-energie maken kinderen kennis met deze duurzame vorm van energie.

Daarnaast is het lespakket is gekoppeld aan de website vanzonkrijgjeenergie.nl waarmee docenten de kinderen via het digibord op interactieve wijze les kunnen geven.

Partners: 

van zon krijg je energie
  • 180 basisscholen doen mee (juli 2015)
  • Kinderen (en ook ouders) worden gestimuleerd om duurzaam met energie om te gaan
  • Zonepanelen reduceren de uitstoot van CO₂ en zo besparen de basisscholen op hun energiekosten.

Kinderen maken kennis met energiebesparing door de inzet van de zon. Op deze manier worden kinderen zich bewust van de noodzaak om zuinig met onze planeet om te gaan, nu en in de toekomst. Door deze bewustwording worden kinderen ‘change agents’ voor energiebesparing.

In dit programma bieden we alle basisscholen in Nederland een web-based  educatief lespakket aan. Optioneel is een monitorsysteem welke de opwek en  het verbruik van de school inzichtelijk maakt (alleen voor scholen in het verzorgingsgebied van Enexis).

.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14