Varende Warmte Opslag

 • looptijd: 2015 - 2018
 • locatie: Ede,
 • functie: Warmte
Varende Warmte Opslag
Varend warmte opslaan is makkelijker op te schalen dan een afstandleiding in een aanloopfase, met als positief gevolg dat de kapitaalslasten doseerbaarder en lager zijn

Warmte transporteren met schepen?

Door opslag en vervoer in een schip kan warmte een grote fysieke én tijdsafstand overbruggen. Dat is idee achter het TKI Urban Energy-project ‘Varende Warmte’. Met dit project willen de projectpartners een brug slaan tussen industriële restwarmte en de gebouwde omgeving. 

Het idee bestaat uit opslag van warmte in Phase Change Material (PCM), ook wel faseovergangsmateriaal genoemd. Voorbeelden van PCM zijn zouthydraat, suikeralcohol en paraffine.

Die materialen kunnen tijdens de faseverandering van vast naar vloeibaar en vice versa warmte opnemen, vasthouden en weer afgeven op verschillende momenten.

Opslag

Met dit concept wordt de Nederlandse waterinfrastructuur ingezet om restwarmte op een efficiënte manier te gebruiken voor het verwarmen van woonwijken.

Het innovatieve deel van het concept zit onder andere in het opslaan van warmte op een hoog temperatuurniveau (80 tot 90°C), al dan niet in combinatie met het vervoer per schip.

Ruimere regelgeving

Er komt meer vrijheid om (rest)warmte te transporteren en op een hoog temperatuurniveau vast te houden.

 • Zowel afstand als tijd speelt in veel mindere mate een rol als bij de ‘klassieke’ oplossing: de afstandleiding
 • Bovendien is het concept makkelijker op te schalen dan een afstandleiding in een aanloopfase, met als positief gevolg dat de kapitaalslasten doseerbaarder en lager zijn.

Schaalvergroting

Het innovatieve deel van het project zit zowel in het toepassen van nieuwe PCM’s die geschikt zijn voor de hogere temperaturen als de schaalvergroting.

Ter vergelijking: de huidige opslag/transportmodaliteit bestaat uit een 20-voets container, waarin circa 10 GJ warmte bij een temperatuur rond 57°C kan worden opgeslagen.

Voor een succesvol vervolg van het concept is schaalvergroting noodzakelijk, waardoor zowel de kapitaalslasten als de exploitatiekosten afnemen.

Toepassingen

Zowel vanuit de lokale overheid (provincies) als warmtebedrijven, de industrie en afvalverwerkers is belangstelling voor het concept.

 • Vanuit de industrie is ook de statische toepassing voor de opslag van proceswarmte van belang: verbetering van de warmtehuishouding, waardoor de energie-efficiency toeneemt
 • Opvallend is de breedte waarin toepassingen mogelijk zijn
  • Industriële partners opteren eerder voor hogere temperaturen
  • Gebruikers in de gebouwde omgeving kunnen volstaan met lagere temperaturen. Dit geeft een eigen dynamiek.

Download de whitepaper Varende warmte waarin het concept wordt toegelicht.

Bekijk het filmpje dat gemaakt is in het kader van de nominatie voor de Vernufteling 2013.

Projectpartners

Industrial Energy Experts, ECN,  DWA, Bronswerk Heat TransferVisser & Smit Hanab, Deen Shipping, Havenbedrijf Amsterdam

Subsidie: TKI Urban Energy

Partners: 

Varende Warmte Opslag

Economisch rendabel bij groter volume

In Duitsland bestaat dit concept al min of meer,  met het verschil dat ze daar een ander PCM en relatief lage temperatuur gebruiken.

 • Het innovatieve in dit concept zit in toepassing van PCM’s die geschikt zijn voor hogere temperaturen en schaalvergroting.
 • Om de businesscase economisch sluitend te krijgen, is naast warmte van minimaal 100 graden Celsius meer volume en een grotere vermogensdichtheid noodzakelijk.
  Je wilt immers zo veel, vaak en snel mogelijk vervoeren.
 • Het transport is geen doel op zich. Pas als het product bij de klant is afgeleverd, verdien je eraan. Binnen dit concept is een cyclus van 1 tot 2 dagen rendabel.

Industrial Energy Experts (ieexperts)

  Egbert Klop   ieexperts.nl    egbert.klop@ieexperts.nl    088 520 04 00