VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Groningen,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem
Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel

VIOS – het Virtual Infrastructure Operating System project – is gericht op het realiseren van de samenwerking van een aantal dominante c.q. populaire Smart Grids initiatieven die op dit moment in Nederland, Europa en wereldwijd worden ontwikkeld.

 • Thema: virtual infrastructures
 • Onderwerp: IT: Distributed Service Platform

Waarom internationale samenwerking in Smart Grids?

Deze samenwerking is nodig omdat de huidige initiatieven elkaar niet per definitie aanvullen en niet tegelijk kunnen worden ingezet.

Dit geldt ook voor de verschillende standaarden die op deelonderwerpen van Smart Grids (inter)nationaal worden ontwikkeld.

Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om snel voldoende partijen op een gezamenlijk Smart Grid aangesloten te krijgen: er ontstaan nu eilanden van Smart Grid benaderingen, die allen een beperkte schaalgrootte kennen.

De grote aantallen die bijvoorbeeld nodig zijn voor het kunnen inpassen van duurzaam opgewerkte elektriciteit (e.g. zon en wind) worden daardoor niet gehaald. Kritische massa van het aantal aangesloten kan nu niet snel genoeg worden behaald.

VIOS: Aansturing via één standaard

Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel.

Koppelpunten

 • Op dit niveau zal VIOS na onderzoek een aantal koppelpunten definiëren, waardoor aanbieders en afnemers van elektriciteit de mogelijkheden van hun apparatuur in de vorm van ‘capabilities’ aan dienst ontwikkelaars en leveranciers kunnen aanbieden.
 • Deze koppelpunten worden zodanig gedefinieerd dat integratie van verschillende standaarden en (deel)benaderingen op het Smart Grids gebied relatief weinig tot geen tijd en energie vereist.
 • VIOS maakt gebruik van het referentie model van het Open Energy Management Framework (OpenEMF), dat een conceptuele ordening voor de virtuele infrastructuur biedt.
 • Daarbij wordt geen keuze gemaakt voor een specifiek marktmodel, zodat deze mogelijkheid open blijft.
 • Ook legt het referentie model van OpenEMF geen specifieke technische implementatie op.
 • Het VIOS project zal de kwaliteit en toepasbaarheid van deze koppelpunten voor interoperabiliteit toetsten middels een proefopstelling, waarbij innovatie energie diensten worden geleverd op een virtuele infrastructuur.
 • Na toetsing, evaluatie en verbetering van deze koppelpunten zal het VIOS project de opgebouwde kennis en kunde op het gebied van interoperabiliteit definitief ter beschikking stellen aan de Smart Grid wereld.
 • Tijdens het project is er – via de deelnemende projectpartners – verbinding met andere Smart Grid projecten en standaardisatie organen, om de interoperabiliteit te richten op de meest recente ontwikkelingen en middels tussentijdse feedback de acceptatie van het projectresultaat bij opleveren te kunnen maximaliseren.

Projectpartners

Alliander, iNRG, TNOTechnolution.

Subsidie: TKISG01007

Partners: 

TNO
Dhr. Mente Konsman
T: 06 5125 5682
E: Mente.Konsman@TNO.nl
Technolution
Winifred Roggekamp
T: 018 2594000
E: winifred.roggekamp@technolution.nl
VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

één standaard

In het project Virtuele Infrastructuur Operating Systeem (VIOS), in het Engels EF-Pi, onderzoekt en test Technolution samen met Alliander, TNO en iNRG of het mogelijk is om op één standaard uit te komen.

Bij deze opensourceoplossing worden huishoudelijke apparatuur en energie-gerelateerde apparatuur met elkaar verbonden door een tussenlaag, de zogenoemde abstractielaag. Deze laag zorgt ervoor dat alle apparaten op hoog niveau met elkaar praten in dezelfde taal.

Slimme schakels

Technisch is het al geen bijzonderheid meer: wasmachines, zonnepanelen, vriezers of oplaadbare auto’s met slimme logica die zelf een gunstig tijdstip bepalen om hun programma te draaien. Daarmee vormen ze een belangrijke schakel in de toekomst van smart grids: intelligente, dynamische energienetwerken die beter inspelen op de vraag naar en het aanbod van duurzame, lokale, energie.

Wirwar

Het grootste struikelblok is dat elke fabrikant een eigen platform kiest waarmee deze apparaten worden aangestuurd. Een echte standaard is er nog niet. Deze wirwar aan (communicatie)systemen en aansturingen maakt het voor zowel consumenten als leveranciers lastig.

Abstractie naar benodigde energie

Deze constructie heeft grote voordelen. Een leverancier van huishoudelijke apparatuur hoeft alleen te zorgen voor een koppeling van het apparaat aan deze tussenlaag. De tussenlaag beheert het energieprofiel van de gebruiker; aan de hand van diens voorkeuren plant deze laag het verbruik in. De tussenlaag weet zelfs niet meer dat hij communiceert met een LG wasmachine of Bosch vaatwasser, hij ontvangt alleen het gewenste energieverbruik en de eindtijd. En communiceert de starttijd terug.

Resultaten thuis

In 2014 zijn er twee praktijkproeven uitgevoerd met deze nieuwe standaard. Eerst wordt er in een testomgeving getest of de abstractielaag voldoende flexibiliteit biedt om het energieverbruik te kunnen koppelen aan voorkeuren. Na een aantal optimalisatieslagen werd daarna een soortgelijke proef uitgevoerd, maar dan in een echte huiselijke omgeving.

FAN

Als beide proeven succesvol zijn is de VIOS-standaard overgedragen aan de FAN-alliantie. De FAN-alliantie verspreid de standaard en brengt het de aandacht.

Met als uiteindelijk doel dat de consument een huis vol apparaten heeft die gezamenlijk zorgen voor een lage, groene energierekening.

TNO

  René Hooiveld   TNO.nl    rene.hooiveld@tno.nl    088 8662815