WarmCO2 hergebruik warmte

 • looptijd: 2009 - doorlopend
 • locatie: Sluiskil,
 • functie: Warmte
WarmCO2 restwarmte buffer
WarmCO2 restwarmte buffer

WarmCO2 hergebruikt industriële restwarmte en rest CO2 voor de verwarming van Kassen in Biopark Terneuzen. Dit restwarmte project is operationeel sinds 2010.

Circulair

Waarom kostbare warmte en CO2 verspillen als je de restproducten kunt omzetten in waardevolle grondstoffen en  hergebruiken? Dat is het uitgangspunt van WarmCO2.

WarmCO2 is erin geslaagd een techniek te ontwikkelen waarmee restwarmte en CO2 kunnen worden hergebruikt in de glastuinbouw. Deze bedrijven kunnen zo niet alleen voordeliger maar vooral ook milieuvriendelijker en duurzamer produceren.

Circulaire glastuinbouw door gebruik van restwarmte en rest CO2

 • Het probleem: glastuinbouw vreet energie
 • De duurzame oplossing van WarmCO2
 • Hoe werkt het?
  • Transportsysteem van fabriek naar kas
  • Geheel geautomatiseerd

Hergebruik restwarmte

Dat gebeurt nu al in het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen. Hier wordt restwarmte en rest CO2 van kunstmestfabriek Yara Sluiskil hergebruikt. Het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen. Gelet op de omvang is deze aanpak uniek in Nederland!

WarmCO2 bespaart!

Het project zorgt voor een enorme besparing van 55 miljoen m3 aardgas.

Het totale glastuingebied is 150 ha groot.

 • Als dit hele gebied wordt geëxploiteerd met gebruik van  restwarmte en rest CO2, is hiervoor 1.800 TJ restwarmte en 55.000 ton rest CO2 nodig.
 • Dat komt overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar.
 • Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens.

Samenwerkende partners

WarmCO2 is een initiatief van Yara Sluiskil en Zeeland Seaports, juridisch ondersteund door RenewabLAW

Subsidie

Het project wordt onder meer gesubsidieerd vanuit EOS DEMO en de Unieke Kansen Regeling.

De DEMO-subsidie is bedoeld voor de bovengrondse opslag van CO2 in een gasvormige buffer, terwijl de UKR-subsidie ten goede komt aan het nuttig toepassen van de industriële restwarmte.

Subsidie: EU

Partners: 

Yara Sluiskil BV
Jon Sletten
T: 0115 – 474 318
E: jon.sletten@yara.com
Zeeland Seaports
Jenny Crone
T: 06 51 78 70 34
E: info@gtzv.nl
RenewabLAW
Jan Albert Timmerman
T: 06 15 05 36 45
E: j.a.timmerman@renewablaw.nl
warmco restwarmte buffer

Feiten en cijfers WarmCO2

 • Tuinders besparen 90% op de energiekosten.
 • In glastuinbouwgebied Zeeuws Vlaanderen wordt een hoeveelheid warmte gelijk aan 55 miljoen kubieke meter aardgas hergebruikt, een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar.
 • Het hergebruik van CO2 betekent een reductie van 55.000 ton op jaarbasis, gelijk aan de CO2 footprint van 7500 huishoudens.

Technisch hoogstaand transportsysteem voor restwarmte en rest CO2

De restwarmte van kunstmestfabriek Yara Sluiskil stroomt via pijpleidingen onder de grond naar de kassen van de tuinders in Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen.

WarmCO2 hergebruikt industriele restwarmte voor de verwarming van kassen
Warm CO2 hergebruikt industriele restwarmte voor de verwarming van kassen

De blauwe lijn geeft weer hoe het warme water loopt.

 

Het systeem maakt optimaal gebruik van de restwarmte afkomstig van Yara Sluiskil.

 • Bij kunstmestproducent Yara Sluiskil wordt onder meer salpeterzuur en ammoniak geproduceerd.
 • Bij deze productie komt zuivere CO2 en warmte vrij.
 • De warmte zou normaal gesproken weer worden gekoeld en de CO2 zou in het milieu terecht komen.
 • Nu vangen installaties bij Yara de warmte en CO2 af.
 • Voor het opvangen van warmte beschikt Yara over 76 MW thermisch vermogen.
 • Deze restwarmte wordt naar behoefte naar de kassen getransporteerd.
 • Yara beschikt nog over een buffer waarin 51 MW thermisch vermogen is opgeslagen.
 • De warmtevoorraad wordt alleen ingezet om de piekbelasting op te vangen bij extreem koud weer of als het productieproces bij Yara tijdelijk stilvalt.
 • Yara – externe koppeling met warmwater
  Door een technische aanpassing wordt uit het productie proces het overschot aan warmte onttrokken. Dit wordt via een pijpleiding naar de tuinders van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen getransporteerd. Hiertoe is de installatie bij Yara omgebouwd, zodat een externe koppeling met warmwater aan- en afvoer mogelijk is geworden.
 • Waterbuffer
  De waterbuffer op het terrein van
  Yara, wordt gevuld met het warme water afkomstig uit het productieproces. De buffer wordt gebruikt als opslag voor een overschot aan warmte vanuit de fabriek. De buffer wordt leeggehaald bij een grotere vraag naar warmte bij de tuinders. Het warme water loopt vanaf het Yara-terrein met buizen die onder grond naar de tuinders. In totaal is een tracé van 15 km aan buizen aangelegd.
 • Luchtkoeler
  Als de volledige capaciteit van de waterbuffer al volledig benut is, kan er een warmwater overschot ontstaan vanuit het productieproces bij Yara. In dat geval helpt de luchtkoelinstallatie om het water naar een lagere temperatuur te brengen, zodat het afgekoelde water weer in de gewone watercyclus hergebruikt kan worden.
 • Pomp
  Enkele pompen zorgen ervoor dat het water in de juiste richting door de leiding stroomt richting het tuinbouwgebied en van het tuinbouwgebied weer retour naar Yara.
 • Warmtewisselaar
  Deze staat bij de tuinder. Het warme water komt bij de tuinder binnen via een warmtewisselaar. Hij is zo ontworpen dat water van de fabriek contactloos het water circuit van de kas op 89° celsius houdt. Voordelen hiervan zijn: geen bewegende delen in de warmtewisselaar die kunnen slijten en uitsluiten van vervuiling of beïnvloeding van de watercircuits onderling.
 • Kas
  In de kas lopen verwarmingsbuizen met het warme water.

Omdat het water van Yara en de tuinder van elkaar gescheiden wordt door de warmtewisselaar, wordt ‘besmetting’ of vervuiling onder tuinders en Yara voorkomen.

 • CO2
  De zuivere CO2 die bij het productieproces van Yara vrijkomt kan zonder verdere bewerking de kassen in. Voor planten is CO2 een belangrijke groeistof die ze uit de lucht opnemen.

De tuinders in Zeeuws-Vlaanderen hebben langjarige contracten met WarmCO2afgesloten en zijn nu verzekerd van een lage, vaste energieprijs voor een langere tijd.

 • CO2 afvang en hergebruik
 • restwarmte opvang, buffer en geautomatiseerd transport

Zeeland Seaports

  Jenny Crone   zeelandseaports.nl    info@gtzv.nl    06 51 78 70 34