Warmtecentrum Entrance

  • looptijd: 2017 - 2022
  • locatie: Groningen,
  • functie: Warmte
Warmtecentrum Entrance
Een besluit over dit warmtecentrum wordt voorzien in oktober 2017.

Warmtecentrum Entrance beoogt de realisatie van een onderzoekscentrum op Entrance dat zich bezig houdt met warmtesystemen.

Warmtecentrum

Veel waarnemers, waaronder het ministerie van EZ, verwachten een grote toekomst voor warmtesystemen in Nederland. Helaas zijn die systemen nogal duur en is er veel maatschappelijke weerstand.

Door middel van een warmtekenniscentrum wil Entrance samen met partner TNO een bijdrage leveren aan het reduceren van de kosten en het vergroten van de maatschappelijke acceptatie.

Doel

Dit project beoogt om per 1 januari 2018 een warmtekenniscentrum op Entrance te realiseren, inclusief financiering voor vijf jaar.

Een besluit over dit warmtecentrum wordt voorzien in oktober 2017.

Vraagstelling

Op welke wijze kan Entrance via een onderzoekscentrum bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie en aan verlaging van de kosten voor warmtesystemen.

Partners

Hanzehogeschool, TNO, Gemeente Groningen, Entrance

Betrokken wetenschappers

Partners: 

Warmtecentrum Entrance

Beoogd resultaat

Dit project beoogt de realisatie van een warmtecentrum. Indien het project slaagt, dan gaat dit centrum bijdragen leveren aan Warmtestad en de gemeente Groningen in het bijzonder, en ook aan andere belanghebbenden van warmtenetten in Nederland.