Warmtenet Alkmaar

  • looptijd: 2015 - 2020
  • locatie: Alkmaar,
  • functie: Warmte
Warmtenet Alkmaar
Naast woningen zijn onder andere het Afas-stadion, de Telefooncentrale, Stadswerk 072 en bedrijven in de Boekelermeer aangesloten. Zij hebben geen gas- en cv-ketel meer nodig. Door het aansluiting op het warmtenet is er tot 75% minder CO2-uitstoot (voor 1 huishouden staat dit gelijk aan de plaatsing van 22 zonnepanelen en 14.000 niet gereden autokilometers)

Vandaag is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de aanleg van het warmtenet Alkmaar.

Door de waterweg Hoornsevaart te kruisen, komt groene warmte voor bedrijven in de binnenstad van Alkmaar binnen handbereik. Wethouder Jan Nagengast van de Gemeente Alkmaar:

“Voor Alkmaar is dit van grote betekenis. De stad wordt een stuk duurzamer omdat we dankzij het warmtenet een forse CO2-reductie bereiken. Zo komen we een stuk dichter bij de duurzaamheidsdoelstellingen die wij hebben opgesteld in het duurzaamheidsprogramma 2016 – 2020.”

Overstad

Na het oversteken van de Hoornsevaart bereikt het warmtenet Overstad.

In dat deel van de stad ligt een groot potentieel aan grote gebouwen dat kan worden aangesloten op het warmtenet.

De gemeente is in gesprek met bedrijven die er gebruik van kunnen maken.

Voor de oversteek van het warmtenet naar Overstad is een deel van de Hoornsevaart afgezet met damwanden en vervolgens leeggepompt om de leidingen onder het water te kunnen leggen. Een technisch hoogstandje omdat er veel kabels en leidingen liggen zoals hoogspanning en riolering waar omheen gewerkt moest worden. Tevens moest de waterkering (dijk) in tact blijven.

Impact

De aanleg heeft impact op de leefomgeving van de direct omwonenden.

Aannemer Visser & Smit Hanab (VolkerWessels) heeft jarenlang ervaring met het plaatsen van zinkers. Zij voerden de werkzaamheden zorgvuldig uit en probeerden de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Op 26 april is de Hoornsevaart weer open voor vaarverkeer.

De werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet wordt gecombineerd met werkzaamheden voor PWN voor de drinkwater leveringszekerheid en de reconstructiewerkzaamheden in Overstad en de Rekerbuurt. Door werk-met-werk te combineren, wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt, bespaart dit kosten en worden de wegen maar een keer opengebroken.

Gemeente Alkmaar

Op 8 maart 2017, ondertekende de gemeente Alkmaar de Green Deal ‘aardgasloze wijken’. Alkmaar heeft een voortrekkersrol en wil een aardgasloze wijk in een bestaande wijk realiseren. De gemeente onderzoekt samen met HVC welke wijk en welke gebouwen aangesloten kunnen worden op het warmtenet.

Het warmtenet aanleggin in nieuwbouwwijken heeft relatief weinig impact, maar de potentie zit niet alleen daar. Ook de bestaande wijken sluit HVC graag aan, zodat de restwarmte optimaal benut wordt en er zoveel mogelijk CO2-reductie wordt gerealiseerd.

HVC

HVC KringloopEnergie is energie uit restafval, biomassa, wind en zon. Wanneer afval niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden, maken we er elektriciteit en warmte van.

Projectpartners

Gemeente Alkmaar, HVC groep

Subsidie: Green Deal

Partners: 

Warmtenet Alkmaar

Bestaande wijk wordt aangesloten

Het Alkmaarse warmtenet is vrij uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Alkmaar gaat het warmtenet ook bestaande gebouwen van warmte voorzien.

  • Juist omdat de bestaande bouw met beperkte isolatie doorgaans meer warmte verbruikt, kan aansluiten op het warmtenet een interessante optie zijn.
  • Zo zijn de bestaande ketels van het Petrus Canisius College in Overdie onlangs vervangen door een warmteaansluiting.
  • Eind 2015 startte het uitbreiden van het warmtenet via de Oudorperpolder, langs station Alkmaar Noord en zwembad de Hoornse Vaart, richting de nieuwbouw in Vroonermeer-Noord.
  • Inmiddels zijn de boringen onder de Hoornse Vaart en het treinspoor vrijwel afgerond. Eindbestemming zijn de bestaande warmtenetten in Heerhugowaard en Broek op Langedijk, die nu nog v

Aanleg ondergrondse leidingen

De aanleg van ondergrondse leidingen betekent meestal bestaande bestrating openbreken en op sommige plekken, zoals onder het Noordhollands Kanaal of onder een weg door, een boring uitvoeren. De aanleg combineren wij zoveel mogelijk met werkzaamheden van andere (nuts)bedrijven en leveranciers. Inwoners kunnen bij de aanleg te maken krijgen met enige hinder. Bij nieuwbouwprojecten ligt de grond en de infrastructuur rond te bouwen woningen al open. Het aanleggen van het warmtenet is dan onderdeel van de planning.

Juridisch kader

Wij willen dat alle nieuwbouwprojecten waar mogelijk aansluiten op het warmtenet. Om deze ambitie waar te maken, maken wij afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties met als basis de aansluitplicht op het warmtenet, die geldt binnen de gemeente Alkmaar.

Dit is geregeld in de Bouwverordening 2010 artikel 2.7.3A. Deze verordening is vastgesteld voordat het Bouwbesluit 2012 in werking trad. Door het overgangsrecht in het Bouwbesluit, blijft de regeling uit de Bouwverordening 2010 geldig.

Naast woningen zijn onder andere het Afas-stadion, de Telefooncentrale, Stadswerk 072 en bedrijven in de Boekelermeer aangesloten. Zij hebben geen gas- en cv-ketel meer nodig. Door het aansluiting op het warmtenet is er tot 75% minder CO2-uitstoot (voor 1 huishouden staat dit gelijk aan de plaatsing van 22 zonnepanelen en 14.000 niet gereden autokilometers). Dat is goed voor ons milieu.

Het warmtenet zal in 2018 grotendeels zijn aangelegd. Het heeft dan een lengte van ca. 20 kilometer, ca.10.000 aangesloten woningen en de bestaande warmtenetwerken in Langedijk en Heerhugowaard zijn dan aangesloten op het warmtenet. Vanaf 2018 verduurzaamt het warmtenet, doordat het warmtenet dan vanuit de Bio Energie Centrale gevoed wordt. De CO2 reductie loopt daardoor op naar 95%.

Gemeente Alkmaar

  Jan Nagengast   Alkmaar.nl    jnagengast@alkmaar.nl    14 072