Warmtenet Arnhem

 • looptijd: 2014 - 2018
 • locatie: Duiven,
 • functie: Warmte
Warmtenet Arnhem
Warmtenet Arnhem-Duiven-Westervoort neemt de koppositie in. Het netwerk leverde een reductie op van 85%.

Het warmtenet Arnhem wordt gevoed met restwarmte van afvalverwerker AVR.

Arnhem, Duiven en Westervoort zijn sinds het najaar van 2014 verbonden aan hetzelfde warmtetransportnet, door de voltooide aanleg van de koppel leiding tussen Duiven en Arnhem.
Daardoor kon het hele jaar gebruik worden gemaakt van restwarmte uit de afvalverbranding van de AVR in Duiven.

Arnhem koploper

Met een CO2-reductiepercentage van maar liefst 85% behoort het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort tot de schoonste warmtenetten van Nederland. Zie het rapport van NUON met de resultaten 2017,

AVR

De in 2014 voltooide koppelleiding tussen Duiven en Arnhem betaalde zich in 2015 al uit, maar over 2016 was het resultaat nog overtuigender door een verbeterde inzet van de primaire bron, de AVR in Duiven.
AVR pompt het water met 120 graden de geïsoleerde buizen in en het water komt met een temperatuur van 40 graden weer terug.
Een belangrijke schakel in de gehele warmteleiding is het buffervat, waar het warme water in wordt opgeslagen. Op deze video is te zien hoe de buffertank is geplaatst.

Uitbreiding

Nuon onderzoekt de mogelijkheden om het warmtenet uit te breiden richting Rijnstate.

Common Interconnector Gelderland (CIG)

Projectpartners en enkele grote potentiële afnemers, werken samen via een zogenaamde CIG-constructie. “CIG” staat hierbij voor de “Common Interconnector Gelderland”. Deze constructie maakt het mogelijk dat er meerdere leveranciers warmte vanaf de Noordtak gaan leveren aan (en eventueel ook distribueren naar) de klanten langs het tracé.

De warmtetransportleiding is zodanig gedimensioneerd dat het in tweede instantie mogelijk is om later ook de woningen in de aanliggende wijken aan te sluiten op dit warmtenetwerk.

Projectpartners

Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Alliander, Nuon

 

Partners: 

Warmtenet Arnhem
 • Het warmtenet Arnhem, Duiven en Westervoort zorgt voor 38.076 ton CO2-reductie
 • Het warmtenet wordt uitgebreid met de ‘noordtak’: een groei van het aantal aansluitingen van 27.000 nu tot circa 90.000 in 2030
  Deze realisatie staat gepland in 2018
 • Een huishouden met stadswarmte bespaart gemiddeld evenveel CO2 als 30 zonnepanelen

Vooronderzoeken

 • Historisch onderzoek
 • Milieukundig, geotechnisch en hydraulogisch onderzoek
 • NGE onderzoeken
 • Archeologisch onderzoek
 • Flora- en Fauna onderzoek

Vergunningen 

 • Watervergunning
 • Aanlegvergunning gemeente Beuningen
 • MOORmelding gemeente Nijmegen
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Kapvergunning
 • Omgevingsvergunning bouw warmteontvangststation

Technische hoogstandjes

De aanleg van de leiding, met een totale lengte van ongeveer 5 kilometer, vroeg om technische hoogstandjes. Het ‘overbruggen’ van de IJssel was er één van.

 • Rijkswaterstaat gaf toestemming om de leiding in de brug te leggen waarmee de A12 de rivier kruist.
 • Stuk voor stuk zijn de buisdelen de brug in gehesen, daar gelast aan het reeds gereedgekomen deel van de leiding en vervolgens een stukje verder getrokken, de brug over naar Arnhem
 • 3 maanden lang zijn mensen in die brug in de weer geweest om alle ‘spaghetti-stukjes’ met elkaar te verbinden

Nuon

  Gory Lambregts   www.nuon.nl    gory.lambregts@nuon.com    +31 (0)6 15 85 68 15