Warmtenet Moerdijk

 • looptijd: 2016 - doorlopend
 • locatie: Moerdijk,
 • functie: Warmte
Warmtenet Moerdijk
Met de nieuwe turbine wil Attero zelf elektriciteit gaan opwekken in plaats van uitsluitend warmte te leveren aan de naastgelegen e-centrale.

In Moerdijk hebben Attero, RWE/Essent en Shell Nederland Chemie (SNC) de handen ineen geslagen voor een betere benutting van (rest)warmte. De afval-energiecentrale (AEC) van Attero levert stoom (9.930 TJ per jaar) aan de warmtekracht centrale van RWE/Essent en deze levert op zijn beurt stoom aan SNC.

Restwarmtekoppeling

Dankzij deze restwarmtekoppeling wordt een rendement van 85% bereikt in het warmtenet Moerdijk.

 • RWE/Essent levert warmte in de vorm van stoom aan SNC, via een transportleiding met een retourcondensaat-leiding met een lengte van circa 800 meter.
 • Als SNC geen warmte afneemt, heeft RWE/Essent een overschot, wat in de condensor wordt vernietigd.
 • SNC gebruikt de stoom hoofdzakelijk als processtoom.

Warmtenet Resultaten

Het opwekking-rendement van de verbrandingsinstallaties is 85%. Het elektrische rendement van de totale installatie is 30%.

Dit hoge rendement wordt bereikt door de warmtelevering aan SNC. Een gemiddelde AEC haalt dit hoge rendement niet. Van het warmteverlies bij het transport van de stoom zijn geen gegevens bekend, maar gezien de korte afstand tussen de bedrijven, zal dit erg weinig zijn.

Aanpak

Attero en RWE/Essent hebben een raamovereenkomst van 20 jaar afgesloten met de mogelijkheid tot verlenging. Dit is gelijk aan de economische levensduur van de installaties.

De WKC heeft een contractuele plicht tot het afnemen van stoom. RWE/Essent heeft een contract met SNC, waarin een maximale stoomafname van 150 ton per uur is vastgelegd.

RWE/Essent is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stoomleidingen van de WKC.

Projectpartners

Attero, RWE/Essent en Shell Nederland Chemie

Contact

088 042 42 42

Partners: 

Warmtenet Moerdijk
 • Attero en RWE/Essent hebben een raamovereenkomst van 20 jaar afgesloten met de mogelijkheid tot verlenging. Dit is gelijk aan de economische levensduur van de installaties.
 • De WKC heeft een contractuele plicht tot het afnemen van stoom.
 • RWE/Essent heeft een contract met SNC, waarin een maximale stoomafname van 150 ton per uur is vastgelegd.
 • RWE/Essent is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stoomleidingen van de WKC.
 • RWE/Essent houdt als eigenaar een periodiek overleg over bedrijfsvoering en onderhoud.
 • Ook stemmen de drie bedrijven het onderhoud onderling af, zodat de installaties tegelijkertijd zijn uit te schakelen voor groot onderhoud.
 • Als er sprake is van een calamiteit, staan de operationele diensten van de AEC en de WKC in direct contact met elkaar.
 • Om een tarief voor de afgenomen stoom vast te stellen, is er een zogenoemde vermogenswinstfactor opgesteld.
 • In deze factor zijn verschillende zaken opgenomen, zoals onderhoud, afschrijving en beheer.
 • Door deze factor te vermenigvuldigen met een energietarief is de prijs per ton stoom te bepalen.
 • Exploitatieperiode 20 jaar

Link naar het document

Het is belangrijk dat alle partijen vanaf het begin het belang inzien van koppeling.

 • Een koppeling met een ander bedrijf geeft een sterke afhankelijkheid. Om wrijvingen te voorkomen is frequent overleg belangrijk.
 • Veel restwarmteprojecten lopen stuk op te lange terugverdientijden, vaak veroorzaakt door dure aanpassingen in bestaande installaties.
 • Bij dit project viel de investering van de uitkoppeling in een veel groter geheel, namelijk de bouw van een WKC en een AEC.
 • Hierdoor was het economisch haalbaar om langere terugverdientijden te accepteren.
 • Stoomturbine-generator voor de afvalverbrandingscentrale van Attero
 • Ook kan er in de toekomst warmte worden geleverd aan omliggende bedrijven op Moerdijk, als een speciaal warmtenet is gebouwd. De verwerkingscapaciteit verbrandingsinstallatie is rond één miljoen ton afval op jaarbasis.
 • De centrale op Moerdijk behoort volgens Attero tot de meest energie-efficiënte afvalenergiecentrales van ons land.

Attero B.V.

  Robert Corijn   http://www.attero.nl    robert.corijn@attero.nl    06 53124839