Warmtenet Windmolenbroek

  • looptijd: 2017 - 2019
  • locatie: Almelo,
  • functie: Warmte
Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo
Er wordt nog onderzocht of er vanuit de omgeving meer biogas via de biogasrotonde een bestaande, niet in gebruik zijnde leiding (deels van Gasunie) naar deze locatie gebracht kan worden.

Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo

Cogas voorziet momenteel via haar eigen warmtenet 830 woningen in Almelo van warmte. De warmte is afkomstig van een warmtekracht installatie die draait op een mengsel van aardgas en stortgas.

Het stortgas wordt met een leiding van 10 km aangevoerd vanaf een vuilstort in Delden. Door een teruglopende biogaswinning uit de vuilstort en een technisch afgeschreven installatie heeft Cogas besloten de energie opwek hier verder te verduurzamen.

In de zomer van 2017 zal de huidige installatie worden gesaneerd en vervangen worden door vier houtkachels.

Beoogd resultaat Warmtenet

In de nieuwe opwekinstallatie wordt minimaal 50% van warmte opwek op een duurzame manier opgewekt door een combinatie van stortgas en houtsnippers.

  • Dit geeft een CO2 besparing ten opzichte van de huidige situatie met 945 ton CO2 per jaar.
  • Aan de met de houtkachels geproduceerde warmte is een SDE+ subsidie toegekend, die subsidie uitkeert per kWh geleverde warmte.

Biogasrotonde

Er wordt nog onderzocht of er vanuit de omgeving meer biogas via de biogasrotonde een bestaande, niet in gebruik zijnde leiding (deels van Gasunie) naar deze locatie gebracht kan worden. Wellicht dat deze ingezet kan worden voor verwarming van zowel het warmtenet als het nabijgelegen streekziekenhuis.

  • Een bestaande gasketel kan, door vervangen van een brander, hiervoor geschikt gemaakt worden.
  • In de nieuwe configuratie worden de opties voor inzet van meer biogas open gehouden zodat in de toekomst weinig aanpassingen nodig zijn om verdere verduurzaming te realiseren.

Subsidie: SDE+ subsidie

Partners: 

Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo

Door een teruglopende biogaswinning uit de vuilstort en een technisch afgeschreven installatie heeft Cogas besloten de energie opwek hier verder te verduurzamen.

In de zomer van 2017 zal de huidige installatie worden gesaneerd en vervangen worden door vier houtkachels.

Er wordt nog onderzocht of er vanuit de omgeving meer biogas via de biogasrotonde een bestaande, niet in gebruik zijnde leiding (deels van Gasunie) naar deze locatie gebracht kan worden. Wellicht dat deze ingezet kan worden voor verwarming van zowel het warmtenet als het nabijgelegen streekziekenhuis.

Cogas

  Johan Voshaar   Cogas.nl    j.voshaar@cogas.nl    0546 836819