Warmtenetwerk Utrecht

 • looptijd: 2004 - 2020
 • locatie: Utrecht,
 • functie: Warmte
Utrecht Warmtenet
Eneco bouwt kleinere biomassa centrale naast de centrale op de Lage Weide. De biomassacentrale, die in 2018 in werking moet zijn, wordt de helft zo klein als de in eerste instantie geplande biomassa energiecentrale (BEC). Hier zou de aanvoer over de weg (maximaal 70 trucks per dag) en water plaatsvinden.

Het Warmtenetwerk Utrecht is het oudste net van Nederland en behoort ook tot de grootste. Grote delen van Utrecht worden verwarmd door het warmtenetwerk.

Aangesloten woningen en gebouwen

In totaal zijn in de stad Utrecht nu 51.000 woningen aangesloten en 2.000 gebouwen aangesloten waaronder heel Hoog Catharijne, zwembaden en vele onderwijsgebouwen.

Ook in De Uithof ligt een uitgebreid warmtenet. Dit is eigendom van de Universiteit Utrecht.

Biogas

 • Inmiddels wordt de productie van de warmte vergroend door het stoken van biomassa in plaats van aardgas.
 • In de verre toekomst is geothermie misschien een optie.

Warmtelevering

De warmte in Utrecht is nog steeds grotendeels restwarmte van de elektriciteitscentrale van Eneco aan weerszijde van het Amsterdam-Rijn kanaal, waardoor minder koelwater op dat kanaal geloosd wordt.

In warmteoverdrachtstations (WOS, soms voorzien van hulpketels), zoals de hulpwarmtecentrale in Overvecht wordt de warmte overgedragen aan het distributienet van Eneco.

Warmtenetwerk: rendement daalt

In februari 2016 zijn er vragen gesteld over het milieurendement van stadsverwarming. De gemeente is hierover in gesprek met Eneco. 

Wat is er aan de hand?

In mei 2015 gaf Eneco aan dat zij 1205% milieurendement realiseert op de stadsverwarming, ipv de afgesproken 177,5%. Dit betekent dat de geleverde warmte minder duurzaam is geproduceerd dan gedacht maar heeft geen gevolgen voor de energierekening van bewoners.

Het college vindt het belangrijk dat het rendement van stadsverwarming verbetert en Utrechters zo duurzaam mogelijk van warmte worden voorzien.

Het lagere milieurendement vraagt om visie op stadsverwarming als onderdeel van een klimaatneutrale stad.

Eneco en gemeente werken aan hoger milieurendement stadsverwarming

Het college vindt 125% onvoldoende en heeft er bij Eneco op aangedrongen om dit te verbeteren. Eneco neemt maatregelen en verwacht dat dit rendement hierdoor hoger wordt dan 125%, maar dat zij 177,5% niet meer haalt.

Gevolgen voor EPS huizen

Door dit lagere milieurendement is besloten om vanaf 19 februari 2016 niet meer te rekenen met het rendement dat eerder was afgesproken.

Projectontwikkelaars moeten bij nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen rekening houden met een milieurendement van 110% van stadsverwarming.

Dit betekent dat zij extra maatregelen moeten nemen aan de woning om aan de milieubepalingen van het Bouwbesluit te voldoen. Denk hierbij aan warmteterugwinning voor de douche of zonnepanelen. Deze extra maatregelen leiden tot een energiezuiniger huis en lagere energielasten voor de bewoners.

.

Partners: 

Eneco
Stan de Ranitz
T: 030 635 8800
E: stan.deranitz@eneco.com
Gemeente Utrecht
Eelko van den Boogaard
T: 030 2864838
E: ee.van.den.boogaard@utrecht.nl
Utrecht Warmtenet

Utrecht was in 1923 de eerste Nederlandse stad met een warmtenet.

 • Het warmtenet levert 30% van de warmtevraag van alle huishoudens
 • Enorme bijdrage aan duurzaamheidsambities van Utrecht
  Dankzij stadsverwarming wordt de uitstoot van het broeikasgas CO2 in de gemeente Utrecht jaarlijks met circa 110.000 ton verminderd
 • Intentieverklaring uit 1996 voor verdere ontwikkeling Leidsche Rijn

Twee centrales Utrecht en hulpketels

 • In 2015 gemiddeld bijna 80% restwarmte van centrales voor het warmtenet
 • Rendement van de centrales
  • Zonder warmtelevering ca. 54% rendement (alleen elektriciteit)
  • Met warmtelevering ca. 85% rendement
  • 30% meer nuttige energie uit een kuub gas
 • De overige 20% van de geproduceerde warmte kwam dus van ketels

Equivalent opwek rendement (EOR) van stadswarmte is ook nu nog veel hoger dan een HR gasketel

 • EOR is de verhouding tussen de warmte geleverd bij de klant t.o.v. benodigde fossiele energie voor het totale systeem
 • Hoe hoger EOR, hoe schoner de warmte
 • EOR >100%: meer warmteproductie dan er fossiele energie input nodig was
 • EOR in Utrecht gedaald; lagere stroomprijs- en productie, minder restwarmte
 • Wel nog 45% hoger dan HR gasketel en gelijk aan Warmtepomp
 • EOR waarden
 • HR Gasketel 86%
 • Warmtepomp 125%
 • Forfaitair stadswarmte 110%
 • Stadswarmte 2012 177,5%
 • Stadswarmte nu 125%
 • Stadswarmte 2018 met biomassa-centrale 150-160%

 

Eerder afgegeven EOR bleek niet langer haalbaar in 2015

 • EOR in Utrecht gedaald; lagere stroomprijs- en productie,  minder restwarmte
 • Overname van de NUON centrale is zeer recent (1-1-2015)
 • Mei 2015: kwaliteitsverklaring ingetrokken en Gemeente Utrecht geïnformeerd

Nieuwe kwaliteitsverklaring aangevraagd voor 125%

 • De EOR van een warmtenet wordt vastgelegd in een kwaliteitsverklaring
 • Verklaring Utrecht opgesteld in 2012, basis praktijkinformatie 2009 t/m 2011
 • Nieuwe kwaliteitsverklaring voor stadswarmte Utrecht is aangevraagd voor 125%, gewogen gemiddelde 2015 – 2020 (obv historische data en prognose)
 • Nieuw EMG-opnameprotocol sinds 2014 zorgt voor betere controle van de kwaliteitsverklaring door een onafhankelijk bureau (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen, BCRG)
  • na validatie en goedkeuring geregistreerd bij BCRG
  • houdbaarheid beperkt (3 tot 5 jaar)
  • regelmatige update
 • De gemeente bepaalt of zij de verklaring accepteert en gebruikt voor nieuwbouw

Impact van de daling van de EOR van stadswarmte is beperkt tot nieuw te bouwen woningen

Huidige bewoner merkt niets van gedaalde EOR. De daling van de EOR van stadswarmte heeft geen impact op:

 • Energielabel van de woning
 • De energiekosten van reeds aangesloten klant
 • Het voldoen aan bouweisen bestaande woningen

 

In de toekomst wordt stadswarmte nog duurzamer

 • 2018 Bio Warmte Installatie: reststromen uit omgeving, EOR weer op 150-160%
 • Daar bovenop werken we aan extra verduurzaming in vorm van:
  • Installatie van ruim 500kW Zon PV op centrale Lage Weide
  • Ontwikkeling van een warmtebuffer voor de restwarmte
  • Ontwikkeling van een thermisch zon-eiland
  • Verlaging van de temperatuur van de stadswarmte (aansluiten andere bronnen restwarmte, minder verlies)
  • Ontwikkeling van laagtemperatuur stadswarmte in combinatie met warmtepompen
  • Ontwikkeling power-to-heat unit
  • Eneco’s slimme thermostaat, de Toon voor stadswarmte

Eneco

  Judith van Hooff   https://www.eneco.nl/    judith.vanhooff@eneco.com    +31 (0)6 30 85 19 36.