Warmteweb B3-Hoek

 • looptijd: 2012 - 2014
 • locatie: Rotterdam,
 • functie: Warmte

Warmteweb doet onderzoek naar technische haalbaarheid van een te ontwikkelen ‘warmteweb’ op basis van het bestaande warmte- en CO2-net.

Eneco exploiteert in de B3-Hoek een warmtenet om tuinders te voorzien van warmte. Het warmtenet wordt voorzien van warmte vanuit de RoCa3-centrale van E.ON.

Aanleiding

De warmteproductie van de RoCa3-centrale gaat in de toekomst dalen door sparkspread ontwikkelingen. Om vermogenstekorten op te vangen moet Eneco op zoek naar een aanvulling op het energieaanbod van E.ON.

Onderzoek naar technische haalbaarheid van decentraal

Eneco wil de tekorten aan warmteproductie opvullen door onderlinge warmtehandel tussen de tuinders mogelijk te maken. Eneco en de TU Delft willen hiervoor gezamenlijk de technische haalbaarheid van een Warmteweb onderzoeken.

 • Het bestaande, gecentraliseerde warmtenet met E.ON als producent en een veelvoud aan tuinders als afnemers moet dan worden getransformeerd tot een decentraal Warmteweb.
 • Het toekomstige vermogenstekort wordt dan aangevuld met warmte afkomstig uit de WKK’s en warmtebuffers van de tuinders.

Resultaat: Warmteweb versnelt introductie duurzame warmtebronnen

Naast het stimuleren van marktwerking door een betere afstemming tussen vraag en aanbod versnelt het Warmtenet de introductie van duurzame warmtebronnen. De mogelijkheid tot aansluiting op een bestaand Warmteweb maakt het financieel voordeliger voor aardwarmte exploitanten om mee te doen.

Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door TKi (TKISG02014)

De samenwerkende partners in dit project zijn: Eneco, TU Delft

Subsidie: TKISG02014

Partners: 

Eneco Warmte & Koude BV
Raymond Spronken
T: 06 5589 2151
E: Raymond.Spronken@eneco.com
PrimAviera Warmteweb

Warmtehandel

Decentraal warmtenet met een veelvoud aan afnemers & producenten is technisch haalbaar. Nog toetsen op financiële haalbaarheid.

 • Het te ontwikkelen markt/handelsmodel is naar verwachting ook goed elders te gebruiken. Voor opschaling van  dergelijke slimme warmtenetten waarin de business case rond komt, is wel een omgeving noodzakelijk waarin er veel (decentrale) restwarmte geproduceerd wordt / beschikbaar is  en er een grote warmtevraag is.
 • Technische oplossingen mbt invoeding van warmtestromen is nog niet bekend –> geen uitspraak over te doen
 • Een autonoom ‘energieproducerende kas’ lijkt geen wijdverbreid fenomeen te gaan worden. Toch is fundamenteel betere glastuinbouw mogelijk met behulp van een warmtenet en duurzame opwekking van elektriciteit
 • De nieuwe Warmtewet en de Splitsingswet zijn buitengewoon complex en frustreren de realisering van het energieweb. De wetgever zou dit op de voet moeten volgen om te bezien of de wetgeving kan worden aangepast.
 • Een omvangrijk warmtenet kan in principe ook zonder de traditionele betrokkenheid van een energiebedrijf worden ontwikkeld. Toch is ook dan stevige coördinatie door een lokaal gedragen ’energieagentschap’ onmisbaar

 

 • Een infrastructuur om slimme uitwisseling van warmte en CO2 mogelijk te maken (technische haalbaarheid van invoeding uit meerdere bronnen)
 • Een handelsplatform voor klanten, om co2 en warmte te verhandelen
 • Mogelijk maken van inpassing van geothermie bronnen

Eneco

  Judith van Hooff   https://www.eneco.nl/    judith.vanhooff@eneco.com    +31 (0)6 30 85 19 36.