WaterstofHub HyStock

 • looptijd: 2017 - 2019
 • locatie: Veendam,
 • functie: Waterstof
HyStock
Waterstof elektrolyse als extra gasbuffer en energieHub

HyStock is een installatie van 1 Megawatt (MW) waarin hernieuwbare energie wordt omgezet in waterstof. De hieruit voortvloeiende ‘aardgasbuffer’ biedt kansen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

In dec 2017 is het project opnieuw een half jaar uitgesteld door minister Wiebes. Zie de link

Kansen

 • Aanpassing van het gasleidingennet om hier waterstof door te laten stromen blijkt marginaal.
 • Door waterstof toe te voegen aan het aardgasnet, kunnen installaties behouden blijven.
 • Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering

Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan bij Aardgasbuffer Zuidwending een demonstratieproject te starten waarmee ervaring kan worden opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof.

PV

 • Op de aarden wallen en de parkeerplaatsen rondom de installatie worden circa 13.000 zonnepanelen geïnstalleerd met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW.
 • Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie.
 • 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof.

Waterstofproductie

Voor de elektrolyse zullen op de PV-installatie drie zeecontainers worden geplaatst.

 • Eén container bevat een elektrolyzer waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof.
 • De tweede bevat de benodigde elektronica
 • De derde een kleine compressor die vervolgens een van de opslagcilinders vult met waterstof.

Met deze zogenoemde tube trailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie

Aardgasopslag in zoutlagen

In Zuidwending ligt een aardgasopslag in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. (een 100% dochter van Gasunie) heeft hier vijf cavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Aardgasbuffer Zuidwending draagt op die manier bij aan het comfort van vrijwel iedereen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met AkzoNobel.

Projectpartners

EnergyStock, Gasunie New Energy

Subsidie: EU Connected Europe Facitlity

Partners: 

HyStock

Wiebes stelt besluit stikstofinstallatie Zuidbroek opnieuw uit (11 dec 2017)

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) stelt het besluit over de komst van een stikstofinstallatie Zuidbroek waarmee hoogcalorisch (Russisch) gas kan worden omgezet in gas van Groningenkwaliteit nog een half jaar uit. Netbeheer GTS laat weten dat de installatie voor de leveringszekerheid niet nodig is. Met de komst van de installatie zou de gasproductie in Groningen kunnen worden verminderd, maar Wiebes wil daarover eerst meer informatie afwachten.

EnergieHub

 • Bij Meeden ligt een verdeelstation van TenneT, een knooppunt in de elektriciteitsvoorziening.
 • Hierlangs kan op termijn duurzame elektriciteit worden aangevoerd, bijvoorbeeld van de windparken boven de Waddeneilanden
  • een tijdelijk overschot aan windenergie via de Cobra-kabel vanuit Denemarken
  • overtollige windenergie vanuit de Duitse wind- en zonneparken.
 • Ook ligt er gasinfrastructuur in de omgeving waarlangs waterstof – al of niet gemengd met aardgas – kan worden afgevoerd.
 • EnergyStock heeft vergunningen voor opslag van gas in speciaal daarvoor uitgeloogde sigaarvormige cavernes in de zoutberg die onder Zuidwending ligt. Onderdeel van de pilotfase is om te onderzoeken of waterstof hierin kostenefficiënt kan worden opgeslagen.

Klik hier voor de presentatie

 

Er is een aparte vergunning verleend voor het transporteren van waterstofgas door de aardgasleiding. Iets wat de gastransporteur normaal niet mag volgens de wet- en regelgeving.

Afzet

 • De belangrijkste afzetmarkt voor groene waterstof is mobiliteit. Auto’s, bussen en treinen kunnen gaan rijden op waterstof.
 • Verder kan waterstof in beperkte mate worden bijgemengd in het gasnet.
 • Ten slotte is waterstof een grondstof voor de industrie. De inzet van groene waterstof kan industriële processen verduurzamen.
 • meer dan 10.000 zonnepanelen over een oppervlak  van 42.000 m2
 • 1 elektrolyser en 1 kleine compressor
 • opslag in tube trailers met een inhoud van 800 kilo waterstof bij max. 300 bar
 • productie van 17 kg waterstof per uur

EnergyStock

  Robbert van der Pluijm   energystock.com    info@energystock.com    06 1100 5677