Windpark Drenthe, Groningen, Hondsrug

  • looptijd: 2011 - 2020
  • locatie: Eexterveen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Windpark Drenthe, Groningen, Hondsrug
2017
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan gestart worden met de voorbereiding van de bouw van het windpark.

De plannen voor een nieuw windpark in de driehoek Drenthe, Groningen, Hondsrug worden werkelijkheid. Onder de naam ‘Windpark De Drentse Monden en Oostermoer‘ komen in het gebied 45 windmolens van 3 MW. Genoeg om 150.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Proces Windpark

2011

In 2011 zijn de procedures gestart voor een MER voor de realisatie van de windparken De Drentse Monden en Oostermoer.

2014 toetsing op structuurvisie Windenergie op Land

Begin juli 2014 maakte EZ bekend akkoord te gaan met een capaciteit van 150 – 185 MW (50 tot 62 windmolens)

2015 – 2016 Inpassingsplan gestart

Vergunningen zijn verstrekt

Eind 2016 – uitstel verzocht door de 2e Kamer (belangrijkste reden: windpark zou schadelijk zijn voor het aanpakken van het klimaatprobleem en het behalen van de afspraken uit het Energieakkoord). Ondanks dat zet minister Kamp de plannen voor de windparken door.

Het definitief oordeel hierover van de Raad van State wordt in de loop van 2017 verwacht.

Funding

De provincie Drenthe en de initiatiefnemers investeren gezamenlijk in het uitwerken van een gebiedsfonds. Gedurende een periode van 15 jaar gaat het gemiddeld om ongeveer € 320.000,- per jaar.

Programma

Het Rijk is gestart een programma dat inzicht moet geven in de zorgen die leven ten aanzien van geluid en slagschaduw en waar mogelijk maatregelen te nemen om eventuele hinder te verminderen:

2017

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan gestart worden met de voorbereiding van de bouw van de windmolens.

2018 – Verwachtte start bouw

Naar verwachting kan de bouw in 2018 starten. In 2020 moet het windpark volledig operationeel zijn.

Projectpartners

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, (onderdeel van Coöperatie de Windvogel), Raedthuys Windenergie, Windpark Oostermoer Exploitatie BV en ruim 100 agrarische bedrijven.

Meer informatie

Links op de Energiekaart

Subsidie: Provincie Drenthe en het RIjk

Partners: 

Windpark Drenthe, Groningen, Hondsrug

Gezamenlijk programma

De provincie, de initiatiefnemers  en het ministerie kijken gezamenlijk hoe met de opbrengsten van het windpark het gebied verder versterkt kan worden en mogelijke nadelige effecten kunnen worden verminderd.

Rollen in het ontwikkelproces

  • Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding, het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen en de realisatie van het windpark.
  • De Rijksoverheid coördineert de besluitvorming bij windprojecten groter dan 100 megawatt en maakt het inpassingsplan.
  • De provincie en de gemeenten Aa en Hunze en BorgerOdoorn zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen en ontheffingen.

Omgevingsraad

Voor het windpark wordt een omgevingsraad opgericht. De raad bestaat uit (belangen)organisaties. Omgevingsraad en initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen.

Elektromagnetische straling verminderen

Onlangs hebben de initiatiefnemers en Astron een convenant gesloten. Er wordt aan gewerkt om de elektromagnetische straling van de windmolens te verminderen waardoor de telescopen van Astron minder worden verstoord.