Windpark Giessenwind met energieopslag

  • looptijd: 2014 - 2017
  • locatie: Noordeloos,
  • functie: Energieopslag

GiessenwindDe Nederlandse primeur: windenergie met energieopslag. Windpark Giessenwind is het eerste project van Nederland dat windenergie en energieopslag combineert.

Giessenwind

Giessenwind is een van de hoogste windparken in Nederland. De drie Enercon turbines bereiken een hoogte van 108 meter. Samen produceren ze 16.900.000 kWh stroomproductie per jaar, genoeg voor 5.000 huishoudens.

Video

 

Netbalans

Aangezien stroomopwekking uit duurzame bronnen zoals wind fluctueert, moet het elektriciteitsnet die schommelingen opvangen. Wim Meerkerk, eigenaar van windpark Giessenwind:

“Batterijopslagsystemen zijn noodzakelijk om onze ambities met duurzame energie op het Nederlandse elektriciteitsnet in te passen”.

1 MWh batterij ‘TheBattery’

Alfen leverde de batterij van circa 1 MWh, een transformatorstation en de netaansluiting.

Andreas Plenk, verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop van energieopslagsystemen bij Alfen:

“Tachtig jaar ervaring in het middenspanningsnet biedt Alfen de mogelijkheid een totaaloplossing te realiseren voor klanten. Op dit moment zijn wij bezig met diverse projecten waarbij ons energieopslagsysteem, genaamd TheBattery, direct aan duurzame energieproductie wordt gekoppeld. TheBattery balanceert vraag en aanbod in energie en helpt zo forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet te voorkomen. Zo wordt het net minder belast en kan de opgewekte energie op de meest winstgevende momenten worden verkocht.”

Energiehandel

Scholt Energy Control – actief op de zakelijke energiemarkt in Nederland, België en Duitsland – zal het opslagsysteem in eerste instantie gebruiken voor de handel in energie.

Sander Drissen, Business Development Manager bij Scholt Energy Services:

“Deze opstelling biedt een duurzame basis voor de toekomst en kan waar nodig eenvoudig worden uitgebreid. Ook kijken wij naar andere locaties en toepassingen zoals lokale netstabiliteit”.

Alfen heeft het systeem in mei 2017 opgeleverd en het genereert momenteel de eerste resultaten voor C-Wind. Plenk: “Met systemen als deze bereiden wij Nederland voor op het elektriciteitssysteem van de toekomst: duurzaam en betrouwbaar.”

Projectpartners

Alfen B.V. en C-Wind (een consortium van Scholt Energy Control en Giessenwind)

Partners: 

Giessenwind

In 2013 is in Giessenburg, in de  Alblasserwaard, langs de A15, het Windpark Giessenburg gebouwd door Giessenwind BV.

Het Alfen energieopslagsysteem kan in off-grid toepassingen worden gebruikt, vaak in combinatie met zonne- of windenergie, maar ook voor on-grid toepassingen zoals load balancing, energiehandel en frequentieregeling.

Nogal wat bezwaren tegen het windpark

Voorafgaand aan de bouw van het windpark Giessenwind kwamen er nogal wat bezwaren van diverse instanties en gelegenheidscoalities in de regio:

Vereniging Hart voor het Groene Venster heeft verschillende bezwaren geuit tegen de komst van de windmolens in Giessenburg, zoals geluidsoverlast, gezondheidsklachten, horizonvervuiling, aantasting van het landschap, en huizenwaardevermindering. Ook zijn de windturbines volgens de actiegroep op deze locatie inefficiënt. Een geschiktere locatie zou windturbines in/bij zee zijn. Een ander bezwaar richt zich op de besluitvorming: deze moet democratisch zijn in plaats van bureaucratisch. Burgers moeten betrokken worden bij besluiten. Beleid van de gemeente moet transparant zijn, zo betoogt de actiegroep.

Windmolenexploitant Wim Meerkerk (Giessenwind BV) betoogt dat de windturbines veel veiliger zijn dan de Nederlandse dijken. Voor de windturbines worden de meest hoogwaardige technieken gebruikt, aldus Meerkerk. Hierdoor zou er bijvoorbeeld geen ijsvorming kunnen ontstaan. Volgens Meerkerk vliegt er per jaar gemiddeld één of twee keer een vogel in de windturbine, maar dit levert ‘geen gevaar’ op. Ook zouden de windturbines zo geprogrammeerd zijn dat er bij slagschaduw de overlast niet langdurig is. Meerkerk geeft aan te erkennen dat de windmolens hoog zijn, maar dat daar tegenover een hoge productie staat die goed is voor de stroom van 5.500 huishouden, en daarmee voor duurzame energievoorziening van de gehele gemeente Giessenlanden, aldus Meerkerk. Volgens hem is het een kwestie van wennen.

Batterij

Het inregelen van de batterij heeft nogal wat voeten in aarde gehad maar loopt nu volledig naar wens.

Alfen verzorgt het complete project, van ontwerp en levering tot en met montage, besturing en onderhoud.

Via ons back-office systeem kan Alfen de prestaties op afstand monitoren en door middel van slim power management optimale besparingen behalen. Verder is de installatie met zijn modulaire opbouw eenvoudig op te schalen voor toekomstige uitbreidingen.

Institutionele belemmeringen

  • Elektriciteitswet Producent? JA Consument? JA
  • Energiebelasting
    Juridische entiteit (eigenaar) windpark MOET dezelfde zijn als die van de batterij
  • batterij van circa 1 MWh
  • een transformatorstation
  • en de netaansluiting

Alfen BV

  Marco Roeleveld   www.alfen.com    m.roeleveld@alfen.com    036-5493415