WRAPS TATA restwarmteproject

  • looptijd: 2017 - 2019
  • locatie: 1951 MC,
  • functie: Warmte
WRAPS TATA
WRAPS bestaat uit een installatie, die dankzij de inzet van 40 vierkante meter panelen en een warmtetransformator uit ongeveer 2 megawatt stralingswarmte in totaal 1 megawatt stroom en stoom terugwint.

WRAPS: Waste Radiation Heat to Power and Steam is een industrieel restwarmteproject waarin stralingswarmte van Tata Steel wordt omgezet in groene energie.

Bij dit demonstratieproject laten ze zien dat de stralingswarmte van continue hoge temperatuur (red. stralingswarmte van de staalplakken uit de gietmachine van 700-900 graden Celsius) wordt benut.

Heat to power

De uitdaging

Materialen als staal, metaal en glas worden vloeibaar gemaakt onder zeer hoge temperaturen van 700 tot 1200⁰C. Bij het stollen van deze materialen komt stralingswarmte vrij.

Wat nu als we die warmte kunnen omzetten in bruikbare energie? Dat zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot, dacht RGS Development. Een wens die past bij de ambitie van de regio om steeds meer hernieuwbare energie te gebruiken.

“Net als Ambigo, IDEA, Investa en Slim Energienetwerk Heerhugowaard is dit één van de parels aan de ketting van energie-innovatieprojecten in de regio Alkmaar.

WRAPS

WRAPS bestaat uit een installatie, die dankzij de inzet van 40 vierkante meter panelen en een warmtetransformator uit ongeveer 2 megawatt stralingswarmte in totaal 1 megawatt stroom en stoom terugwint. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Projectpartners

RGS Development, TATA Steel en ENGIE

Subsidie: DEI van in totaal 1,5 miljoen euro

Partners: 

WRAPS TATA

Industriële restwarmte

WRAPS bestaat uit een installatie, die dankzij de inzet van 40 m2 panelen en een innovatieve warmtetransformator, uit ongeveer 2 megawatt stralingswarmte in totaal 1 megawatt stroom en stoom terugwint.

Met de combinatie van beide technologieën kan de industriële stralingswarmte van productieprocessen in de staal, metaal- en glasindustrie (bijvoorbeeld boven een gietmachine of in een oven) worden omgezet in nuttige energie.

Het streven is om de komende 5 jaar, met heat to power projecten een capaciteit van 1 PetaJoule per jaar terug te winnen. Vergelijkbaar met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 75.000 huishoudens. De geschatte emissiereductie is 125 kiloton CO2.

Thermagy Panelen

WRAPS bestaat uit een installatie, die dankzij de inzet van 40 m2 panelen en een innovatieve warmtetransformator, uit ongeveer 2 megawatt stralingswarmte in totaal 1 megawatt stroom en stoom terugwint.

Bij de fabricage van staal komt veel stralingswarmte vrij. Een Thermagy-paneel kan deze warmte opvangen.

RGS Development bedacht om silicium vloeibaar te maken en in de juiste vorm te gieten. Die techniek bleek niet alleen interessant voor het maken van zonnepanelen. Via experimenten is ontdekt dat met variaties van dit materiaal ook elektriciteit kon worden opgewekt uit stralingswarmte. Zoals materiaal in een zonnepaneel dat doet uit licht.’

  • De ThermagyTM hittepanelen zijn vooral bijzonder omdat ze kunnen worden gebruikt in een omgeving waarin je eigenlijk liever geen techniek wilt, vanwege de zeer hoge temperaturen. Maar deze platen kunnen daar tegen door een uitgekiende constructie

ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom