Zoneiland Almere

 • looptijd: 2010 - 2012
 • locatie: Almere,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Zoneiland Almere
Het zoneiland in Almere zet zonlicht om in warmte voor woningen in de wijk Noorderplassen-West

Het inmiddels vijfjarige Zoneiland voorziet woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwater.

 • In totaal leveren de 520 zonnecollectoren op het eiland 10 procent van de jaarlijkse warmtebehoefte van de wijk.
 • Het stadswarmtenet levert de overige 90 procent, zorgt voor het warmtetransport van Zoneiland naar de wijk én garandeert dat er ook op bewolkte dagen voldoende verwarming en warm kraanwater is.

De huishoudens in Noorderplassen-West beschikken daarmee over een warmtevoorziening die 40 tot 50 procent minder CO2 uitstoot dan gasgestookte cv-ketels.

Combi met stadswarmtenet

Voor de doorontwikkeling van grootschalige terreinen met zonnecollectoren zijn warmtebuffers essentieel, volgens Nuon.

Maar ook nu al helpt de combinatie van Zoneiland en het stadswarmtenet de gemeente om de gemeentelijke duurzaamheid doelstellingen te halen.

Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling, waarin het warmtenet een centrale rol speelt, want twee derde van de energievraag in Almere bestaat uit warmte.

Zoneiland levert echt duurzame warmte en realiseert in de wijk Noorderplassen-West een significante CO2-reductie.

Video

Feiten & cijfers Zoneiland Almere

 • 520 zonnecollectoren
 • 7.000 m2 oppervlakte van de collectoren (anderhalf voetbalveld)
 • 15.000 m2 totale oppervlakte zoneiland
 • 2.700 huishoudens aangesloten
 • 10 procent van de warmtebehoefte wordt opgewekt in het zoneiland. Goed voor 1 miljoen douchebeurten per jaar
 • 9.750 Gigajoule levering energie per jaar
 • Ruim 50% CO2-reductie

Meer informatie

www.almere.nl/noorderplassen

Meer zonprojecten van Nuon

 • Amsterdam RAI en Amsterdam ArenA
  Nuon is energiepartner van de Amsterdam ArenA en Amsterdam RAI en medeverantwoordelijk voor de realisatie van de twee grootste zonnedaken van Amsterdam.
  Het zonnedak van de ArenA produceert ongeveer 930.000 kWh per jaar. Dat is 10% van de elektriciteit die het stadion nu jaarlijks verbruikt en vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van circa 270 huishoudens.
 • Energie besparen en opwekken met het Nuon Energiedak
  Met het Nuon Energiedak – een dak dat isolatie en zonnepanelen combineert – besparen én produceren huishoudens energie.
 • ZonSamen
  Medewerkers van Nuon investeren in zonnepanelen op gebouwen van Nuon.
  Nuon-medewerkers hebben gezamenlijk 1.300 zonnepanelen aangeschaft voor op het Nuon hoofdkantoor en op bijgebouwen van de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Contact

Marcel de Nes Koedam
06 55 69 78 26
marcel.de.nes.koedam@alliander.com

Projectpartners

NUON, gemeente Almere, Alliander

Subsidie: EU-project cRRescendo (mede-financiering)

Partners: 

Gemeente Almere
Jeroen Roeloffzen
T: 036-5399387
E: jftroeloffzen@almere.nl
Zoneiland Almere

Recordopbrengst

Het Zoneiland in Almere heeft in 2015 een record aan warmte opgebracht. De opbrengst was voldoende voor 1 miljoen douchebeurten, laat Nuon weten.

De omzetting van zonenergie naar warm water is veel efficiënter dan naar stroom, zoals gebeurt bij zonnepanelen die elektriciteit leveren.

Optimalisatieslag

We hebben o.a. gekeken hoe de collectoren de zonstraling beter kunnen opvangen en hoe we de instelling van de pompen kunnen optimaliseren. De nieuwe instelling van het besturingssysteem zorgt ervoor dat de warmteopslag langer plaatsvindt, ook als er even geen zon is. Daardoor kan er beter geprofiteerd worden van de zonstraling,

Resultaten

Het Zoneiland Almere levert sinds mei 2010 verwarming en warm kraanwater aan de nieuwbouwwijk Noorderplassen-West.

 • Het Zoneiland levert jaarlijks 9.750 GJ aan duurzame energie op. Dat is 10% van de jaarlijkse energiebehoefte van de 2.700 woningen in de wijk.
 • Samen met de stadswarmte zorgen de 520 zonnecollectoren voor een CO2-reductie van meer dan 50% ten opzichte van gasgestookte warmte.

Kosten

De kosten voor het Zoneiland bedragen 6 miljoen euro. Het project krijgt 1,4 miljoen euro van het Europees subsidieproject cRRescendo, onderdeel van het EU- programma Concerto.

 • Het realiseren van een project als het Zoneiland is een meerjaren operatie. Zowel de politiek als marktpartijen moeten ervoor gaan. Leg afspraken en rolverdeling goed vast in heldere contracten.
 • Communicatie over het hoe en waarom van het project moet aan het begin, gedurende de rit en zeker tijdens en na de oplevering goed ingevuld worden. Trek hierin als overheid en marktpartijen gezamenlijk op.
 • Betrek omwonenden en andere belanghebbenden bij het project, dit maakt het proces korter, makkelijker en financieel sneller haalbaar (in Almere is het Zoneiland onderdeel van het EU-project cRRescendo).

Belemmeringen

Subsidie

FrieslandCampina wil PV op boeren schuren. Subsidie stelt als voorwaarde dat iedere PV aanbieder op een aparte aansluiting gebracht moeten worden. Je zou op de bestaande aansluiting de opwek terug kunnen voeden. Als de opwek aangesloten wordt op een aparte (grootverbruik)aansluiting is dit een enorme kostenpost.

Middenspanning

Windmolenpark aansluiten op middenspanningsring. Netcodes worden aangepast en ook ACM is bezig. Maar de vraag vanuit de netbeheerder is om te kijken of de wet- en regelgeving op dit terrein wat soepeler kan.

Slimmer en goedkoper

Plaats zon/windparken zo dicht mogelijk bij onderstations of daar waar veel verbruik is. Dat is veel voordeliger.

Salderen

kiloWatt Pieken leveren een particulier of bedrijf meer op in de salderingsregeling dan een hogere opbrengst in KiloWattUur. Maar als netbeheerders minder met pieken te maken hebben dan voorkomt dit verzwaren en is dus een kostenvoordeel voor de netbeheerder/maatschappij.

Zon en wind op 1 aansluiting.
Praktische belemmeringen

 • Pilot in Friesland waarbij we bij een boer in Franeker, zowel de windmolen als het zonnedak wilden aansluiten ‘achter de meter’. Het zonnedak en de windmolen hebben een vergelijkbare opbrengst.
 • Behalve technische beperkingen loop je dan ook aan tegen beperkingen als subsidies.
 • Bovendien: als je wind of zonenergie wilt afschakelen kan nog niet iedere energieleverancier daarmee omgaan. In dit geval kon Nuon er niet mee weg in hun systemen zodoende moest de klant overstappen

De nieuwe instelling van het besturingssysteem zorgt ervoor dat de warmteopslag langer plaatsvindt, ook als er even geen zon is.

Alliander

  Martijn Bongaerts   alliander.com    Martijn.Bongaerts@alliander.com    06 27024513