Inventarisaties institutionele belemmeringen

Inventarisaties institutionele belemmeringenHet onderzoeksrapport van Berenschot eind 2016 gaf een beeld van beleidsbelemmeringen en drempels in de wet- en regelgeving die opschalen van nieuwe energietechnologie in de weg staan.

 

De resultaten van dit onderzoek waren de basis voor de missie van de Energiekaart en Mendes Advisory: de Kennishub Institutionele Belemmeringen met als doel om drempels te slechten en de energietransitie te versnellen.

Maandelijkse inventarisaties door o.a. de Energiekaart,  geven aan dat er dagelijks nieuwe knelpunten bij komen.

 

Actueel overzicht en nieuwe inventarisaties institutionele belemmeringen

 

Energiekaart

Derden

Contact

Wilt u betrokken worden? Neem dan contact met ons op via Tanja Nolten, tnolten@gmail.com

 

Terug naar het Dossier Institutionele Belemmeringen