Groengas uit biomassa: Twenergy

Kansenkaart voor biomassa

Kansenkaart voor biomassa
Kansenkaart voor ondernemers en gemeenten om snel een overzicht te krijgen van de kansen voor de ontwikkeling van Groen Gas- en biogasprojecten in Overijssel

Overijssel ontwikkelde de kansenkaart voor bio-energie. Op de kansenkaart vinden gemeenten en energiepartners de informatie die nodig is met biomassa aan de slag te gaan.

Hiermee kunnen geïnteresseerden beoordelen of:

 1. er voldoende biomassa in de omgeving beschikbaar is
 2. het slim is om biomassa om te zetten in lokale elektriciteit
 3. het misschien beter is om de biomassa op te werken naar groen gas waarmee het landelijke gasnetwerk gevoed kan worden

Kansenkaart overzicht

De kansenkaart geeft een overzicht van:

 • Vestigingslocaties van huidige of geplande vergistingsinstallaties
 • Uitgesloten gebieden: hier zijn vergistingsinstallaties niet toegestaan (denk aan bebouwde omgeving, natuurgebieden en open water)
 • Beschikbare biomassa
  • van een aantal organische materialen die geschikt zijn voor vergisting, worden productielocaties en (indien beschikbaar) hoeveelheden weergegeven
  • met VGI-stromen worden reststromen (afval) uit de Voedings- en Genotmiddelen Industrie bedoeld
 • Lokale afzetmogelijkheden van biogas naar elektriciteit en warmte in een WKK
 • Landelijke afzetmogelijkheid – netwerk van aardgasleidingen (40 bar)
  Het biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit en ingevoed worden in het leidingen net.

Regionale grootverbruikers

De kansenkaart geeft inzicht in grootverbruikers van energie. Denk aan zwembaden, ziekenhuizen, bedrijventerreinen …

Voor beleidsmakers is het belangrijk om te weten

 • welke soort biomassa beschikbaar is: houtachtig, sloot- en bermmaaisel
 • waar de houtgestookte installaties zich in de regio bevinden
 • welke afzetmogelijkheden het gebied heeft.

Video

De Overijsselse kansenkaart wordt goed uitgelegd op deze video

Relevant project Biogas op de Energiekaart

In Hengelo (Overijssel) stimuleert Twenergy de biogas infrastructuur. Het bio-energiebedrijf Twenergy is een samenwerkingsverband tussen Cogas en het Afvalverwerkingbedrijf Twence.

 • Twence produceert, transporteert en verwerkt biogas, dat uit organische stoffen wordt gewonnen
 • De leidingstructuur die nodig is voor het biogasnet, wordt aangelegd en beheerd door Cogas

Er kunnen echter ook derden aankoppelen; zowel afnemers als leveranciers van energie zijn welkom.

Gas uit gestort huisvuil

Het gas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. In het laatste geval spreken we van stortgas

Zo wordt het stortgas van de afvalstortlocaties ‘t Rikkerink en Elhorst-Vloedbelt gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte en is er al zo’n 15 kilometer aan stortgasleidingen gerealiseerd.

Deze leidingen zijn ook heel geschikt voor het transporteren van andere vormen van biogas.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties