KennisHub Institutionele Belemmeringen

KennisHub Institutionele Belemmeringen

KennisHub Institutionele Belemmeringen
Bedrijven en organisaties betrokken bij de energietransitie willen zekerheid voordat ze investeren.

Samen met het programma Systeemintegratie en Mentes Advisory onderzoekt de Energiekaart sinds het voorjaar van 2017 of er draagvlak is voor een nieuw op te richten ‘KennisHub Institutionele Belemmeringen voor Energieprofessionals’.

We willen in Nederland versneld overschakelen naar hernieuwbare energie maar in voorkomende gevallen stuiten bedrijven en organisaties op wet- en regelgeving die innovaties en het opschalen hiervan, in de weg staan. Denk aan dubbele belastingheffing, vergunningverlening, de omgevingswet, sector-afspraken, de gas- en elektriciteitswet en meer.

KennisHub Institutionele Belemmeringen

Bedrijven en organisaties betrokken bij de energietransitie willen zekerheid voordat ze investeren. Kaders en condities waaronder deze partijen investeren zijn heel erg belangrijk. Onduidelijkheid in het veranderproces hierin schept grote onzekerheden.

Daarom is het voor alle bedrijven en organisaties van belang om te weten:

 1. waar ze een institutionele belemmering kunnen melden
 2. welke belemmering wanneer en waar in behandeling wordt genomen
 3. welk tijdpad ervoor staat

Dat was reden om het gesprek aan te gaan met bedrijven en organisaties om te kijken of we de handen op elkaar krijgen voor een ‘KennisHub Institutionele Belemmeringen voor Energieprofessionals’.

Niet over een nacht ijs

Het kost tijd om wetten en regels aan te passen. Ook omdat we soms gebonden zijn aan lokale of soms juist aan Europese afspraken. En het kan natuurlijk zijn dat het wijzigen van een wet of regel voor het ene energiesysteem, nadelige gevolgen kan hebben voor een ander energiesysteem. Daarom is uiterste zorgvuldigheid gewenst en dat kost tijd.

Desalniettemin zijn innovaties die zorgen voor slimme energiesystemen, zeer gewenst.

KennisHub Institutionele BelemmeringenBedrijven en organisaties die zich bezig houden met nieuwe energiesystemen – denk aan warmtenetten, batterijsystemen, sensor- en meetapparatuur, elektrisch vervoer etc. – hebben te maken met heel veel wet- en regelgeving. Als organisatie raak je al snel het overzicht kwijt. Ook willen opdrachtgevers graag bewijs zien van de gemaakte contractafspraken. De gevolgen van aansprakelijkheid en contractbepalingen kunnen groot zijn.

Hoe kunnen we zorgen dat bedrijven en organisaties weten wat er wijzigt aan wet- en regelgeving, zonder dat iedere organisatie die deze vraag krijgt, een leger juristen moet aantrekken?

Het antwoord ligt in het gebruik maken van specialismen. Natuurlijk zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bijhouden van een scala van wetten en regels. We zouden het ook kunnen bundelen, als een ‘KennisHub Institutionele Belemmeringen voor Energieprofessionals’, op de Energiekaart. Een tipje van de sluier:

 • Dan houden we bij welk effect een wijziging in wet- en regelgeving heeft op productontwikkeling, processen, bedrijfsvoering, contracten, ed.
 • De Energiekaart kan de consequenties in kaart brengen en communiceren met de bedrijven en organisaties die met deze wet-en regelgeving te maken hebben
 • Een andere faciliteit van de KennisHub zou een ‘loket’ zijn waarin bedrijven en organisaties melden waar ze op het gebied van wet- en regelgeving tegenaan lopen
 • Natuurlijk willen we ingebrachte belemmeringen bespreken met ministeries zoals Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de status van eerder ingediende barrières bespreken
 • De KennisHub kan peer-to-peer interactie stimuleren door partijen met elkaar in contact te brengen over tips welke alternatieve routes er zijn om tot de gewenste resultaten te komen
 • Door Use Case gestuurde werkbijeenkomsten met alle betrokken partijen te organiseren, kunnen we met elkaar de diepte in om de belangen, uitdagingen en overeenkomsten in beeld te brengen
  In het voorjaar 2017 organiseerde de Energiekaart en Systeemintegratie een bijeenkomst ‘meerdere energieleveranciers aan de laadpaal’. Lees hier de uitkomsten

Innovatiekracht groter, kosten lager

Door het proces van institutionele beleidsbelemmeringen en de uitwerking daarvan op de bedrijfsvoering op een praktische manier beschikbaar te stellen, reduceren we de kosten die bedrijven moeten maken en vergroten we de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.

Bovendien voorkomen we met de KennisHub dat innovaties die in een regelluwe experimenteerruimte positief getest zijn, op de plank blijven liggen. In plaats daarvan vinden ze hun weg naar de markt, worden opgeschaald en dragen bij aan het versnellen van de energietransitie.

Zo kan de ‘KennisHub Institutionele Belemmeringen voor Energieprofessionals’ aantoonbaar toegevoegde waarde bieden aan alle stakeholders en in het verlengde, de BV Nederland. Door het bieden van overzicht en het gezamenlijk inzicht te vergroten, verlaagt de KennisHub drempels om op te schalen en nieuwe markten te betreden.

Meer informatie

Tanja Nolten
tanja@energiekaart.net

Joris Knigge
joris.knigge@mentesadvisory.nl

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties