Green Deal, Smart Cities, Kickstart projecten, Spin-off, Amsterdam, Gemeenten, Woningbouw, corporaties, gebouwen, energiebewustzijn verhogen

Kickstartprojecten Smart Energy Cities

Green Deal, Smart Cities, Kickstart projecten, Spin-off, Amsterdam, Gemeenten, Woningbouw, corporaties, gebouwen, energiebewustzijn verhogen
Vanaf 2016 moeten de energieoplossingen beschikbaar komen voor gebruikers van minimaal 100.000 gebouwen vóór de start van 2020.

Voor de uitvoering van het Green Deal Smart Energy Cities, zijn in 5 deelnemende gemeenten, 12 projecten geselecteerd, die in 2015 fungeerden als kickstartprojecten.

Het doel is te komen tot een optimale organisatie, aanpak en inzet van het beschikbare instrumentarium.

Kickstartprojecten

 1. Amsterdam: nationale opschaling energie-atlas
 2. Amsterdam: project Houthaven (nieuwbouw wooneilanden en woonboten)
 3. Arnhem: Malburgen/Presikhaaf (eengezinswoningen en appartementen)
 4. Arnhem: Powermatching en duurzaam warmtenet (ziekenhuis, zoo en tussenliggende wijk)
 5. Eindhoven: Eckart-Vaartbroek (naoorlogse woonwijk met meervoudige problematiek bestaand uit ca 4.500 woningen, waarvan 1/3e sociale woningbouw en 2/3e particulier bezit)
 6. Eindhoven: Strijp-S (bedrijventerrein omvormen tot smart energieneutraal woon-werkgebied)
 7. Eindhoven: innovatief aanbesteden verduurzaming gemeentelijke gebouwen (pilot voorinnovatief inkopen)
 8. Enschede: Bothoven-Noord (herstructurering van voormalig industriegebied met aangrenzende woonwijken)
 9. Enschede: Reimarkt (mobiele advisering op maat voor particuliere woningbezitters en huurders)
 10. Enschede: Energiecoöperatie Hof van Twente (lokale duurzame energievoorziening via gedeelde faciliteiten voor opwek en opslag)
 11. Groningen: Power Matching City to the People (opschaling van proeftuin naar 500 huishoudens)
 12. Groningen: Noorderplatsoenbuurt (vooroorlogse woonwijk met 2.000 woningen die op eigeninitiatief inzetten op energieneutraal worden per 2024)

Doel 2016

In 2016 staat realisatie van het einddoel centraal:

De toepassing van innovatieve oplossingen voor gebruikers van minimaal 100.000 gebouwen vóór de start van 2020.

Als afgeleide hiervan:

het bijdragen aan de energievoorziening van de toekomst in de gebouwde omgeving met actieve inzet en betrokkenheid van de mensen die er wonen én het creëren van nieuwe bedrijvigheid en marktruimte voor innovatieve gebruikers.

Naast de 12 kickstartprojecten is de verwachting dat door de gekozen aanpak:

 • meerdere spin-off projecten binnen de deelnemende gemeenten zullen worden gerealiseerd
 • succesvolle resultaten zullen uitwaaieren naar andere gemeenten of andere delen van de gebouwenvoorraad van de betrokken woningbouwcorporaties, gebouweigenaren en/of gebouwbeheerders
 • er komt overleg met andere gemeenten en met de (koepel van) woningbouwcorporaties over toetreding tot de Green Deal
 • in deze vervolgfase zal er een continu proces ontstaan waarin nieuwe projecten worden geïdentificeerd terwijl eerdere projecten worden ontwikkeld en gerealiseerd.
 • er komen nieuwe innovaties beschikbaar voor markttoepassing
 • het aantal gemeenten dat participeert in deze Green Deal zal groeien

Link naar de Smart City Poster

Contact

Henri Koolen
E: h.koolen@eindhoven.nl

WoonConnect is een van de Green Deal Smart Cities projecten

Lessons Learned

Link naar de leerervaringen van alle Green Deal Smart City projecten

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties