Klimaatdoelen worden op 3 punten niet gehaald

Klimaatdoelen worden op 3 punten niet gehaald
Volgens het EEA zal de klimaatverandering nog vele decennia voortduren. De omvang van de klimaatverandering in de toekomst en de gevolgen ervan zullen afhangen van de doeltreffendheid waarmee we uitvoering geven aan onze wereldwijde overeenkomsten om broeikasgassen terug te dringen, maar ook van de juiste aanpassingsstrategieën en beleidsmaatregelen om de risico’s van de huidige en verwachte klimaatextremen te verminderen.

3 van 5 klimaatdoelen uit Energieakkoord van 2013 worden niet gehaald. Een 6e doel, door de rechter opgelegd in het Urgenda proces, lijkt ook bijna onhaalbaar te worden: vermindering van de CO2 uitstoot met 25% in 2020.

Het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en onderzoeksbureau ECN publiceerden donderdag de vierde editie van de Nationale Energie Verkenning, de monitor van het Energieakkoord. Ze geven het Energieakkoord een vette pluim: dankzij die afspraak is de productie van duurzame energie in een paar jaar enorm gestegen.

Die productie zal tot 2020 bovendien nog eens verdubbelen. Maar op 3 punten worden de doelen in het akkoord niet gehaald:

  1. de productie van duurzame energie in 2020 blijft daarbij achter (het doel voor 2023 wordt weer wel gehaald)
  2. de besparing op energie
  3. het scheppen van werkgelegenheid ook

Het rapport is een tussenstand. Enkele recente maatregelen zijn er niet in doorgerekend, en ook het regeerakkoord van Rutte III nog niet; die doorrekening komt over anderhalve week.

Kolencentrale Nuon

Dat de uitstoot van CO2 niet genoeg wil dalen, kan pijnlijke gevolgen krijgen voor Nuon, de eigenaar van de oude Amsterdamse kolencentrale. De rechter heeft bepaald dat die uitstoot in 2020 25 procent lager moet zijn dan in 1990. Minister Kamp heeft weliswaar beroep aangetekend, maar het vonnis is wel in het regeringsbeleid opgenomen. In juni nog schreef Kamp aan de Tweede Kamer dat als die 25 procent niet gehaald wordt, de sluiting van de Hemwegcentrale in beeld komt.

Klimaatdoelen gaan toch lukken volgens Kamp

Toch denkt Kamp niet dat het nu afgelopen is met die centrale. Hij stelt dat alle doelen in het Energieakkoord en uit het Urgenda-vonnis wel degelijk gehaald gaan worden. Er zijn het afgelopen halfjaar maatregelen getroffen die nog niet door de onderzoekers zijn meegenomen. Zo heeft hij afspraken gemaakt met gemeenten en met provincies om de stagnerende bouw van windmolens weer op gang te krijgen, en met de industrie om meer aardwarmte te gebruiken. En, schrijft hij, als we alle doelen uit het Energieakkoord halen, halen we ook die 25 procent uit het Urgenda-vonnis.

Nieuw Energieakkoord

Ook Ed Nijpels, voorzitter van de SER-Borgingscommissie, de club die de uitvoering van het Energieakkoord moet bewaken, toont een ware can-do mentaliteit. ‘We hebben één heel duidelijke afspraak gemaakt, en dat is dat we alle doelen gaan halen.’ Vandaag zit Nijpels al aan tafel met alle partners in het akkoord: ministeries, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties. ‘Voor Kerstmis hebben we een akkoord over maatregelen waarmee we alle doelen halen’, verzekert hij. En natuurlijk zal er binnenkort ook gepraat worden over een nieuw Energieakkoord. ‘Dat staat in het regeerakkoord. Daar staat zelfs al de doelstelling in: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent omlaag. Dat gaan we ook doen.’

Niet iedereen denkt dat de doelen van het Energieakkoord nu voor het grijpen liggen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de lobbyclub van bouwers en exploitanten van zonnepanelen en windmolens en dergelijke, denkt dat het regeerakkoord vooral bedreigingen biedt.

De NVDE wijst erop dat het kabinet subsidies wil geven voor het onder de grond stoppen van CO2, en die subsidie komt uit dezelfde pot waar nu nog duurzame energie uit wordt gesteund. Daar zal dus minder voor overblijven, vreest de vereniging.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties