Kostendaling Publiek Laden zet door

Kostendaling Publiek Laden zet door
Benchmark wijst uit: Kostendaling Publiek Laden zet door

De kostendaling van publieke laadinfrastructuur zet in 2017 door richting de 35%. Dat concludeert NKL in de benchmark 2016 – 2017.

De eenmalige kosten zijn, ten opzichte van 2013 (uitgangsjaar), in 2017 afgenomen met bijna 35%.

Kostendaling

NKL verwacht dat deze trend naar 2020 doorzet, inclusief de toename van het verbruik (kWh) per laadpaal per dag.

Uit de Benchmark volgt de verwachting dat de eenmalige en periodieke kosten in 2020 tot 40% zullen dalen. De business case voor publiek laden wordt daardoor positief volgens NKL

Uitdagingen

Welke uitdagingen vragen aandacht op weg naar 2020?

  • Een aantal projecten van NKL heeft door het samenvoegen en het publiek beschikbaar stellen van kennis, bijgedragen aan de gerealiseerde kostenreductie.
  • Voorbeelden zijn de Basisset afspraken laadpaal en het landelijke Aanvraagportaal voor publieke laadpunten

NKL introduceerde het Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer. Met behulp van het model kan de markt vanuit meerdere perspectieven worden beoordeeld.

  • 9 verschillende dimensies zijn binnen de Benchmark gescoord.
  • Het huidige niveau en het ambitieniveau voor 2020 zijn zo in kaart gebracht.
  • Naast aandacht voor kostenreductie, is aandacht voor de eindgebruiker, de beschikbare kennis en processen van aanvraag tot beheer.
  • Het model helpt het niveau van volwassenheid op zowel individueel als op marktniveau bepalen.
  • Overheden en marktpartijen kunnen op basis van het model vaststellen op welke dimensies zij de komende jaren moeten inzetten.
  • Grote ambities zijn het professioneler vormgeven van aanvraag- en beheerprocessen en het centraal stellen van de klant.
  • Er bestaat zorg om de noodzaak van aanwezige expertise in deze sterk groeiende sector (‘human capital’)
  • Een aandachtpunt is de impact van de aankomende groei op de techniek en de laadinfrastructuur.

In een figuur en schema met details is het volwassenheidsmodel weergegeven. Daarnaast kunnen marktpartijen, wetenschap en overheid hun status en ambitie in een eigen model uittekenen en daarmee doelen stellen en afstemmen.

Naar de Benchmark

Uitkomst benchmark 2017 kosten & opbrengsten publieke laadpaal 2013 – 2020

Betrokken partners NKL Benchmark 2017
Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen, kennisinstellingen, energieleveranciers, netbeheerders en provincies.

Informatie en contact

Robbie Blok
rblok@nklnederland.nl
T +31 6 81 93 08 50

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties