Landenstudies energietransitie

Landenstudies energietransitie

Landenstudies energietransitie
Waar Denemarken van zichzelf al gericht is op coöperaties en lokale oplossingen, lijken ook andere landen in ieder geval een meer regionale aanpak te volgen.
• België doet dit vanuit constitutionele hervorming, waarbij nationale belangen zoals nucleaire centrales een remmend effect hebben.
• Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk schuiven op naar een regionale aanpak.

Op verzoek van de Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Technopolis Group landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. Hieronder vindt u een verkorte samenvatting van de landenrapporten en rapporteert observaties en bevindingen.

Transities die nu gaande zijn

 • De markt: splitsing en liberalisering, prosumenten
 • Technologie: nu panelen of morgen gebouw- geïntegreerde zonnecellen? Warmtepomp, warmte-koude opslag of stadsverwarming?
 • Verdienmodellen: corporaties of coöperaties?
 • Distributie: verzwaren, smart-grids, micro-grids, accu’s
 • Transport: van brandstof naar synthetische brandstof, elektra of waterstof? Bezit of gebruik? Wie rijdt er straks?
 • Herinrichting van de gebouwde omgeving

Landen vergeleken

 • Het netto energieverbruik is in 25 jaar in geen van de landen significant gedaald
 • Transport en gebouwde omgeving (diensten + huishoudens) vormen gros van verbruik, krijgen relatief weinig aandacht met beperkt resultaat
 • Energie-onafhankelijkheid is op dit moment niet binnen bereik

Lange-termijn beleid

 • Voor Denemarken en Frankrijk betekenden de eerste en tweede oliecrisis het begin van hun energiebeleid – een keuze richting onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen
 • Het concept voor de Energiewende ontstond ook in Duitsland eind jaren ’70. Feed-in wetgeving sinds 1991
 • Met name in het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland, wordt uitgegaan van de efficiëntie van de markt
 • België ontbeert een duidelijk beleid
 • Alle bestudeerde landen baseren hun beleid op de waarden:
  • Betaalbaar
  • Betrouwbaar
  • Schoon
 • Zelfvoorzienendheid kan gezien worden als onderdeel van “betrouwbaar”, maar wordt in DK en FR als zelfstandige waarde nagestreefd.

Importafhankelijkheid

 • Belangrijk thema voor alle landen; fluctuerend
  100% voor DK en VK. 80%
 • Voor transportbrandstof is de importafhankelijkheid voor elk land vrijwel 100%.
 • De keuze voor gas, kolen of uranium voor elektriciteitsproductie is een keuze voor de partij(en) of regio’s waarvan men afhankelijkheid acceptabel vindt.
 • De energierekening van Europa is circa €1 miljard per dag.

Links en contact

Alle onderzochte landen

Betrokken wetenschapper(s)

Dr. Andreas Ligtvoet (Technopolis)

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties